Ta emot fax

I det här avsnittet beskrivs hur du tar emot fax och hur du ställer in enheten för att ta emot fax. Du måste vidta vissa åtgärder för att kunna använda faxfunktionerna innan du anger mottagningsinställningarna.

Metoder för att ta emot fax

Enheten har följande mottagningsmetoder. Välj den metod som passar dig bäst och ställ in den genom att följa anvisningarna i <Mottagningsläge>.
<Automottagning>
Reserverad för att ta emot fax
Enheten tar automatiskt emot fax. Även om någon ringer upp dig kan du inte prata med honom.
<Fax/Tel (växla auto.)>
När samtalet är ett fax
Enheten tar emot faxet automatiskt.
När samtalet är ett telefonsamtal
Ett inkommande samtal ringer. Lyft på luren för att svara.
Du måste ansluta telefonen eller tillvalsluren till enheten i förväg.
<Telefonsvarare>
När samtalet är ett fax
När ett inkommande samtal ringer upp tar enheten automatiskt emot faxet.
När samtalet är ett telefonsamtal
Telefonsvararen aktiveras så att uppringaren kan lämna ett meddelande. Om du lyfter på luren innan telefonsvararen börjar spela upp meddelandet, kan du tala med uppringaren.
Du måste ansluta telefonsvararen till enheten i förväg.
Ställ in telefonsvararen så att den svarar efter några signaler.
Vi rekommenderar att du lägger till ungefär 4 sekunders tystnad i början av meddelandet eller anger en maximal inspelningstid på 20 sekunder.
<Manuell mottag.>
När samtalet är ett fax
Ett inkommande samtal ringer. Lyft på luren. Om du har ett pip väljer du  (Hem)  <Fax>  <Luren på>  <Starta M.> för att ta emot fax.
När samtalet är ett telefonsamtal
Ett inkommande samtal ringer. Lyft på luren. Om du inte hör något pip kan du starta din konversation.
Du måste ansluta telefonen eller tillvalsluren till enheten i förväg.
Du kan ställa in så att enheten automatiskt tar emot fax när ett inkommande samtal ringer inom en angiven tidsram. <Växla till aut. mottagning>
<Nätomkopplare>*1
Enheten skiljer mellan fax- och telefonsamtal. Det här läget är endast tillgängligt för vissa länder och kräver ett abonnemang på en nätväxeltjänst.
Du måste ansluta telefonen eller tillvalsluren till enheten i förväg.
*1 Anger objekt som kanske inte visas på skärmen Inställningar/Registrering, beroende på regionen.

När ett fax tas emot

Indikatorn Bearbetar/Data på kontrollpanelen blinkar grönt. När mottagningen är klar skrivs dokumentet ut automatiskt och indikatorn slocknar.
För att avbryta mottagningen, tryck på  (Statusmonitor)  <Mottagning>  <Jobbstatus>  välj ett dokument  <Avbryt>.

Utmatade papper

Ett inkommande fax skrivs ut på papper av samma format som det mottagna dokumentets format. Om det inte finns något papper som överensstämmer med formatet på det mottagna dokumentet, skrivs dokumentet ut enligt inställningen <Välj låda>. <Välj låda>
Enheten kanske inte kan sända och ta emot fax på rätt sätt beroende på vilken typ av telefon som är ansluten till den.
Om du ansluter en extern telefon med faxfunktioner ställer du in telefonen på att inte ta emot fax automatiskt.
Om du lyfter på luren och hör en signal är samtalet ett fax. Du kan ta emot faxet genom att använda telefonen för att ange ett visst ID-nummer. <Fjärrmottagning>
Om du vill ha mer information om tjänsten kontaktar du det företag som tillhandahåller tjänsten.
Ta emot med en subadress
Enheten har stöd för användning av underadresser enligt ITU-T* -standarden. Om du vill ta emot ett dokument med en subadress, se <Inst. för vidarebefordring>.
* Förkortning för International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, vilket är den grupp som utfärdar rekommendationer för standardisering av den internationella telekommunikationen.
Du kan spara papper när du skriver ut.
Du kan inkludera information, som t.ex. mottagningstid, i mottagna dokument när du skriver ut. <Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
Om du ställer in maskinen att kontrollera ett lösenord för subadresskommunikation, kan du förhindra att skräppostfax tas emot på maskinen. <Mottagningslösenord>
Att sätta <Vidarebef. tillf. lagrad fil till Minneslåda för mottagn.> till <Ja> låter dig vidarebefordra mottagna dokument till maskinens lagringsutrymme (minneslåda för mottagning) om de inte kan skrivas ut på grund av pappersstopp eller att det är slut på papper. I sådana fall sätts <Minneslås för fax>/<Använd minneslås för I-Fax> automatiskt till <På>, och vidarebefordrade dokument kan kontrolleras på skärmen. Vidarebefordrade dokument kan skrivas ut senare. (Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)) För att återgå till normal utskrift, sätt <Minneslås för fax>/<Använd minneslås för I-Fax> till <Av>.
9E1L-079