Cài đặt ngày/thời gian

Cài đặt ngày tháng và thời gian cho máy. Ngày tháng và thời gian được sử dụng để làm tham chiếu cho các chức năng chỉ định thời gian, vì vậy, chúng cần phải được đặt chính xác.

Cài đặt múi giờ

<Đặt> <Tùy Chọn>  <Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng>  <Cài Đặt Ngày/Giờ>  <Múi Giờ>
UTC là gì?
Giờ Phối Hợp Quốc Tế (UTC) là chuẩn giờ cơ bản mà thế giới điều chỉnh đồng hồ và thời gian theo. Sự khác biệt về thời gian sẽ tuỳ thuộc vào quốc gia hoặc khu vực mà máy được sử dụng. Truyền thông internet bắt buộc dùng cài đặt múi giờ UTC chính xác.

Cài đặt ngày và thời gian hiện tại

<Đặt> <Tùy Chọn>  <Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng>  <Cài Đặt Ngày/Giờ>  <Cài Đặt Ngày/Giờ Hiện Hành>
Bạn có thể thay đổi định dạng hiển thị cho thời gian.
<Định Dạng Thời Gian>
Bạn cũng có thể chỉ định để tự động đồng bộ ngày và thời gian với máy chủ trên mạng bằng SNTP. Thực hiện cài đặt SNTP
Nếu bạn lo ngại về tình trạng đồng hồ chạy lệch, hãy định kỳ điều chỉnh thời gian của máy.
9Y9C-025