עדכון הקושחה

כאשר פונקציות מתווספות או גרסת התוכנה משודרגת, הקושחה של המכשיר מתעדכנת.
בדוק את גרסת הקושחה ועדכן את הקושחה דרך האינטרנט או מחשב בהתאם לסביבת השימוש של המכשיר.
: ניתן לעדכון : לא ניתן לעדכון
סביבת השימוש של המכונה
חיבור באמצעות אינטרנט
חיבור באמצעות מחשב
חיבור LAN קווי
חיבור LAN אלחוטי
חיבור USB
השתמש ב-IPv6
* לא ניתן לעדכן את הקושחה בסביבת IPv6. חבר את המכשיר למחשב באמצעות USB, ועדכן מהמחשב.

בדיקה של גרסת הקושחה

בדוק את הגרסה הנוכחית של הקושחה לפני העדכון שלה, ולאחר מכן בדוק את הגרסה לאחר העדכון כדי לוודא אם העדכון בוצע כהלכה.
סעיף זה מתאר כיצד לבדוק את גרסת הקושחה באמצעות לוח הבקרה.
ניתן גם להשתמש ב‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב כדי לבדוק את גרסת הקושחה. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
נדרשות הרשאות מנהל.
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Menu] במסך [Home]. מסך [Home]
2
לחץ [Management Settings]‏ [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Update Firmware].
מסך [Update Firmware] מוצג.
אם מסך הכניסה מופיע, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN המוגדרים כעת ולאחר מכן לחץ על [Log In]. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
בחר באפשרות [Version Information].
מציג את הגרסה הנוכחית של הקושחה.

עדכון הקושחה דרך האינטרנט

השתמש בלוח הבקרה כדי לעדכן את הקושחה דרך האינטרנט. לא ניתן לעדכן אותו באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
נדרשות הרשאות מנהל. לאחר עדכון הקושחה, המכשיר מופעל מחדש באופן אוטומטי.
הכנות דרושות
חבר את המכשיר לאינטרנט. הגדרת הרשת
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Update Firmware] במסך [Home]. מסך [Home]
המכשיר ניגש לשרת Canon כדי לראות אם יש קושחה חדשה זמינה.
כאשר [This is the latest firmware version.] מופיע, אין עדכון זמין.
אם מסך הכניסה מופיע, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN המוגדרים כעת ולאחר מכן לחץ על [Log In]. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
2
במסך הרישיון, לחץ על [Accept].
מסך אישור עדכון הקושחה מוצג.
3
לחץ על [OK].
הורדת הקושחה מתחילה.
כאשר ההורדה תושלם, המכשיר מופעל מחדש באופן אוטומטי והקושחה מתעדכנת.
אין לכבות את המכשיר עד להשלמת ההפעלה מחדש.

עדכון הקושחה באמצעות מחשב

עדכן את הקושחה ממחשב המחובר למכשיר באמצעות LAN קווי או USB.
הכנות דרושות
הורד את הקושחה העדכנית ביותר מאתר Canon עבור המדינה/אזור שלך למחשב שמבצע את העדכון.
https://global.canon/en/support/

כיצד לעדכן מהמחשב

ראה "‏User Support Tool Operation Guide (מדריך להפעלת כלי התמיכה למשתמש)" הכלול עם הקושחה.

כדי להכניס את המכשיר למצב המתנה לעדכון (מצב הורדה)

השתמש בתהליך הבא.
השתמש בלוח הבקרה כדי לבצע פעולה זו. לא ניתן לבצע פעולה זו באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Menu] במסך [Home]. מסך [Home]
2
לחץ [Management Settings]‏ [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Update Firmware].
מסך [Update Firmware] מוצג.
אם מסך הכניסה מופיע, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN המוגדרים כעת ולאחר מכן לחץ על [Log In]. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
3
לחץ על [Via PC]‏ [Yes].
מעביר את המכשיר למצב הורדה ולאחר מכן למצב המתנה לעדכון.
9RXL-09L