Voorbedrukt papier plaatsen

Als u papier plaatst met een logo erop, let dan op de invoerrichting van het papier ongeacht of u de papierlade of de papiertafel gebruikt. Zorg dat het papier goed is geplaatst zodat er op dezelfde kant met het logo wordt afgedrukt.
Wanneer u een kopieerbewerking uitvoert, let u ook op de oriëntatie van het originele document.
Plaats het origineel in de aanvoer met de te kopiëren zijde naar boven of plaats het origineel op de glasplaat met de te kopiëren zijde naar beneden, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
Aanvoer (document in staande richting van A-formaat)
Glasplaat (document in staande richting van A-formaat)
Aanvoer (document in liggende richting van A-formaat)
Glasplaat (document in liggende richting van A-formaat)
Zorg er ook voor dat bij de kopieerinstellingen de optie <Oriëntatie inhoud origineel> correct is ingesteld. Basisbewerkingen voor kopiëren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u voorbedrukt papier in de juiste invoerrichting plaatst. Zie Basisprocedure voor het plaatsen van papier voor een beschrijving van de algemene procedure voor het plaatsen van papier in de papierlade of op de papiertafel.
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u voorbedrukt papier kunt plaatsen voor enkelzijdig kopiëren/afdrukken. Voor dubbelzijdig kopiëren/afdrukken met voorbedrukt papier kunt u het papier plaatsen door de indicaties die in dit gedeelte verwijzen naar de afdrukzijde te interpreteren als de andere zijde.
Om ervoor te zorgen dat de pagina's op de juiste kant van het voorbedrukte papier worden afgedrukt, ongeacht enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken, kunt u de volgende instelmethoden gebruiken.
Door telkens voor het afdrukken het papiertype op te geven: laad het papier dat is geregistreerd als "Voorbedrukt papier" ingesteld op <Aan> in <Instellingen beheer type papier>, geef dat papiertype aan en voer het afdrukken uit.
Door de papierbron op te geven telkens als u gaat afdrukken: laad het papier in de papier bron waarvoor <Andere invoermethode> is ingesteld op <Afdrukzijde prioriteit>, geef die papierbron op en voer het afdrukken uit.
De juiste wijze van het laden van voorbedrukt papier als "Voorbedrukt papier" is ingesteld op <Aan> in <Instellingen beheer type papier> of als <Andere invoermethode> is ingesteld op <Afdrukzijde prioriteit>
Papierlade: het papier met het logo naar beneden
Andere papierbron dan de papierlade: het papier met het logo naar boven.

Papier met een logo in de papierlade plaatsen

De methode voor het plaatsen van papier is afhankelijk van de oriëntatie (staand of liggend) van papier met een voorbedrukt logo. Plaats het papier met de zijde met het logo (de te bedrukken zijde) naar boven, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
Papier in staande richting
De afdrukresultaten
Papier in liggende richting (afdrukken)
De afdrukresultaten
Papier in liggende richting (kopiëren)
De afdrukresultaten

Papier met een logo in de papiertafel plaatsen

De methode voor het plaatsen van papier is afhankelijk van de oriëntatie (staand of liggend) van papier met een voorbedrukt logo. Plaats het papier met de zijde met het logo (de te bedrukken zijde) naar beneden, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen.
Papier in staande richting
De afdrukresultaten
Papier in liggende richting (afdrukken)
De afdrukresultaten
Papier in liggende richting (kopiëren)
De afdrukresultaten
9EHW-00Y