Papierstoringen in de machine

Controleer de locatie van de papierstoring op het scherm en volg de onderstaande procedure om het papier te verwijderen.
Controleren voor verwerking
Sluit alle deksels die open staan.
1
Controleer of er papier in de 2-zijdige dubbele passage vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
2
Controleer of er papier in het opvangblad vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
3
Controleer of er papier op de papiertafel vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Wanneer er papier in de papiertafel is geplaatst, verwijdert u al het papier voordat u doorgaat met de volgende stap.
4
Open de rechterklep van de machine.
De rechterklep van de machine openen
Als u de binnenkant van de machine aanraakt terwijl uw handen elektrostatisch geladen zijn, kan dit de onderdelen beschadigen. Voordat u in de machine werkzaamheden uitvoert zoals onderdelen vervangen of papierstoringen verhelpen moet u de handgreep stevig vastpakken en de rechterklep van de machine openen. Achter de handgreep zit een metalen plaat die eventuele statische elektriciteit ontlaadt.
Als u in de machine werkzaamheden uitvoert zoals onderdelen vervangen of papierstoringen verhelpen, sluit u de rechterklep van de machine. Als u het werk hervat, pakt u de handgreep stevig vast en opent u de rechterklep van de machine. Hierdoor wordt eventuele statische elektriciteit op uw handen ontladen.
5
Controleer of er papier in de fixeereenheid vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
6
Controleer of er papier in de aanvoerrol vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
7
Controleer of er papier in de papieraanvoer van de papierlade 1 vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
8
Controleer of er papier in de papieraanvoer van de papiertafel vastzit.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
9
Controleer of er papier in de duplexeenheid vastzit.
Til de duplexeenheid op.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Zet de duplexeenheid terug op de juiste plaats.
10
Sluit de rechterklep van de machine voorzichtig totdat deze klikt.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
9EHW-01Y