Het gebruik van geheugenmedia beperken

Hoewel geheugenmedia, zoals USB-geheugenapparaten, gemakkelijk zijn, kun ze ook een bron zijn van lekken van gegevens als ze niet goed worden beheerd. In dit gedeelte worden de procedures beschreven voor het verbieden van het gebruik van geheugenmedia, evenals het beperken van de mogelijkheid om gescande documenten op geheugenmedia op te slaan of gegevens die op geheugenmedia zijn opgeslagen, af te drukken. Beheerders- of apparaatbeheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.
 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Instellingen geheugenmedia>  <Scan/afdrukfunctie gebruiken>  Selecteer <Uit> voor <Scanfunctie gebruiken> of <Afdrukfunctie gebruiken>  <OK>  (Instellingen/Registratie)  (Instellingen/Registratie)  <Toepassen gew. inst.>  <Ja>
9EHW-0EW