Papierstoringen in de fixeereenheid

Controleer de locatie van de papierstoring op het scherm en volg de onderstaande procedure om het papier te verwijderen.
De fixeereenheid en de nabijgelegen onderdelen in de printer worden heet tijdens het gebruik van de printer. Controleer of de fixeereenheid volledig is afgekoeld voordat u het vastgelopen papier verwijdert. Als u de fixeereenheid aanraakt terwijl deze nog heet is, kunt u brandwonden oplopen.
Neem in de volgende gevallen contact op met uw lokale erkende Canon-dealer.
U kunt de procedure niet voltooien omdat er papier vastzit rond de fixeereenheid dat niet kan worden verwijderd.
U ziet dat er papier in de fixeereenheid vastzit maar u kunt dit niet verwijderen.
Controleren voor verwerking
Sluit alle deksels die open staan.
1
Open de rechterklep van de machine.
De rechterklep van de machine openen
Als u de binnenkant van de machine aanraakt terwijl uw handen elektrostatisch geladen zijn, kan dit de onderdelen beschadigen. Voordat u in de machine werkzaamheden uitvoert zoals onderdelen vervangen of papierstoringen verhelpen moet u de handgreep stevig vastpakken en de rechterklep van de machine openen. Achter de handgreep zit een metalen plaat die eventuele statische elektriciteit ontlaadt.
Als u in de machine werkzaamheden uitvoert zoals onderdelen vervangen of papierstoringen verhelpen, sluit u de rechterklep van de machine. Als u het werk hervat, pakt u de handgreep stevig vast en opent u de rechterklep van de machine. Hierdoor wordt eventuele statische elektriciteit op uw handen ontladen.
2
Controleer of er papier in de fixeereenheid vastzit.
Verwijder de fixeereenheid en plaats deze op een vlak oppervlak.
Houd het lichtblauwe gedeelte van de fixeereenheid met beide handen vast en trek deze horizontaal naar buiten.
Open de geleider van de fixeereenheid.
Als er papier is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Als er papier gedeeltelijk uit de onderzijde (invoerzijde) van de fixeereenheid hangt, trekt u dit papier voorzichtig naar buiten in neerwaartse richting.
Sluit de geleider van de fixeereenheid.
Zet de fixeereenheid terug op de juiste plaats.
Houd het lichtblauwe gedeelte van de fixeereenheid met beide handen vast, plaats de fixeereenheid horizontaal om deze op één lijn met het frame te brengen en duw de fixeereenheid naar binnen totdat u een klik hoort.
3
Sluit de rechterklep van de machine voorzichtig totdat deze klikt.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
9EHW-020