Rengöra dammskyddsglaset

Om vita ränder eller andra utskriftsfel uppstår även efter att originalglaset har rengjorts kan dokumentmataren, huvudenheten eller dammskyddsglaset vara smutsigt. Följ i sådana fall anvisningarna nedan för att rengöra dammskyddsglaset.
1
Slå av strömmen och dra ur kontakten ur uttaget.
Stänga av maskinen
Kontrollera maskinens status innan du stänger av den. Du kan stänga av maskinen även om den utför en åtgärd, men detta kan orsaka att åtgärden avbryts eller att data skadas.
2
Öppna den främre luckan på huvudenheten.
3
Avlägsna rengöringsstickan.
Rengöringspinnarna förvaras i huvudenhetens främre lucka.
4
För in rengöringspinnarna i hålen för att rengöra dem.
För in rengöringspinnarna i hålen med dynan på spetsen nedåt.
För in rengöringspinnarna tills de når botten av hålet och rör de försiktigt fram och tillbaka.
För in rengöringspinnarna i alla fyra hål för att rengöra dem.
5
När du är klar sätter du tillbaka rengöringspinnarna på samma plats.
Sätt tillbaka rengöringspinnarna i huvudenhetens främre lucka med spetsen åt vänster.
6
Stäng frontluckan.
7
Sätt i kontakten i ett vägguttag och slå på strömmen.
Slå på maskinen
9EKC-01F