<IPv4-inställningar>

Ange inställningarna som gör att du kan använda maskinen i en IPv4-miljö.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Använd IPv4>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ställ in om IPv4 ska användas. Ställa in en IPv4-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPv4>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<IP-adressinställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ange IPv4-adressen. Ställa in en IPv4-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<IP-adressinställningar>
<IP-adress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Delnätsmask>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gatewayadress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto. IP>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inst. för DHCP-alt.>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ange valfria inställningar för DHCP. Använda en DHCP-server
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inst. för DHCP-alt.>
<Hämta värdnamn>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Dynamisk DNS-uppdatering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta DNS-serveradress>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta domännamn>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta WINS-serveradress>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta SMTP-serveradress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta POP-serveradress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

<PING-kommando>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Kontrollerar att IPv4-adressen är korrekt angiven. Utföra anslutningstest för en IPv4-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<PING-kommando>
<IPv4-adress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
9EKC-0J5