ยูทิลิตี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (“A”, “B”, “C” และ “No”) ในคอลัมน์ “นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด” โปรดดูที่ นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<เตรียมใช้งานที่จัดเก็บ PCL>
<ใช่>, <ไม่>
ไม่
ไม่
-
<เตรียมใช้งานที่จัดเก็บ PS>
<ใช่>, <ไม่>
ไม่
ไม่
-
<รีเซ็ตเครื่องพิมพ์>
<ใช่>, <ไม่>
ไม่
ไม่
-
9Y98-081