การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องมีสองวิธี ได้แก่ “การเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย” และ “การเชื่อมต่อโดยตรง” เลือกวิธีการเชื่อมต่อตามสภาพแวดล้อมการสื่อสารและอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่
ทำการสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่จาก <พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่> (หน้าจอ<Home>) คุณสามารถยืนยันข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อไว้และข้อมูลอื่น ๆ ได้จากที่นี่

การเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายของคุณ โปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์หรือติดต่อผู้ผลิต
เชื่อมต่อกับเครื่องโดยใช้ LAN แบบใช้สายหรือเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย การตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่าย
หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย คุณสามารถยืนยันข้อมูลของเครื่องได้ที่หน้าจอ <ชื่ออุปกรณ์/ที่อยู่ IP> โดยการเลือก <พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่> (หน้าจอ<Home>) <แสดงชื่ออุปกรณ์/ที่อยู่ IP>
หากตั้งค่า <ใช้การเชื่อมต่อโดยตรง> เป็น <เปิด> คุณสามารถยืนยันข้อมูลของเครื่องบนหน้าจอ <ชื่ออุปกรณ์/ที่อยู่ IP> ได้โดยการเลือก <พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่> (หน้าจอ<Home>) การเชื่อมต่อ LAN <แสดงชื่ออุปกรณ์/ที่อยู่ IP>

การเชื่อมต่อโดยตรง

ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครื่องโดยตรงในแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้ LAN แบบไร้สาย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องในแบบไร้สายได้ทันที แม้ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ LAN แบบไร้สาย การเชื่อมต่อโดยตรง
9Y98-04F