Betjeningspanel

I dette afsnit beskrives navnene på og brugen af tasterne på betjeningspanelet.

Touchpanelet

Foruden hver funktions indstillingsskærmbillede vises fejlstatussen også på dette display. Brug af touchpanelet

Lampeskærme

Skærmen består af følgende lamper fra venstre mod højre.
:
Behandler/data-indikator
Blinker, når der udføres betjeninger som f.eks. afsendelse eller udskrivning. Lyser grønt, når dokumenter venter på at blive behandlet.
:
Fejl-indikator
Blinker eller lyser, når der opstår en fejl som f.eks. papirstop.
Hvis Fejl-indikatoren blinker, skal du følge de instruktioner, der vises på touchpanelet.
Hvis Fejl-indikatoren lyser med et fast rødt lys, skal du kontakte Canon Danmark.
:
Hovedstrømmen-indikator
Lyser, når maskinen er tændt.Tænde maskinen
Justering af vinklen på touchpanelet
9EHS-00J