Registrering af et brugersignaturcertifikat

Nøglen og certifikatet (brugercertifikatet), der er nødvendige ved tilføjelse af en brugersignatur, kan registreres via Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Udpeg en administrator til at registrere disse emner. Når de er registreret, kan brugere, der logger ind med personlig godkendelse, føje en digital signatur til scannede dokumenter, der sendes i et bestemt filformat. Tilføjelse af en digital signatur
Du kan muligvis ikke registrere visse typer af nøgler og certifikater. Systemspecifikationer
Det digitale brugersignaturcertifikat har en udløbsdato. Hvis PDF-filen eller XPS-filen med den digitale brugersignatur blev oprettet før udløbsdatoen, og seeren prøver at verificere den, efter at certifikatet er udløbet, er den digitale brugersignatur ikke længere gyldig. Det anbefales af tage tidspunktet for verificering i betragtning, og at udstede et nye digitalt brugersignaturcertifikat.
Funktion til signatur
Den digitale brugersignaturtilstand knyttes til en godkendelsesapp for at tilføje en digital brugersignatur, som er generet fra det digitale brugersignaturcertifikat og nøglepar i maskinen til et dokument, som gør det muligt for seeren at verificere hvilken bruger, der signerede dokumentet. Seeren kan få verificeret hvilken bruger, der signerede dokumentet, samt kontrollere om dokumentet er ændret, efter signaturen blev påført.

Forløb af tilføjelse af en brugersignatur

For at føje en digital brugersignatur til en PDF- eller XPS-fil, som er oprettet med din maskine, skal du først installere det digitale brugersignaturcertifikat og nøglepar, som er udstedt fra en certifikatmyndighed i maskinen. Forløb af handlinger vises herunder.

Sådan klargøres/registreres certifikatet

1
Få udsted en digital brugersignaturcertifikat og det nøglepar.
Hvis du vil tilføje en digital brugersignatur, som skal verificeres i en begrænset del af en PDF- eller XPS-fil:
2
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
4
Klik på [Device Management]  [User Key and Certificate Settings].
5
Klik på [Install...].
6
Registrér certifikatet.
1
Klik på [Browse...], og angiv filen (brugercertifikatet), der skal installeres.
Du kan muligvis ikke angive filnavnet, hvis det er for langt.
2
Indtast passwordet til den private nøgle.
Indtast passwordet for den registrerede nøgle i [Private Key Password].
3
Klik på [Start Installation].
7
Send det offentlige nøglecertifikat til seeren.
Send det offentlige nøglecertifikat, som blev udstedt af en certificeringsmyndighed (den offentlige nøgle som er en del af et nøglepar) til seeren, som du vil sende PDF- eller XPS-filen med den digitale brugersignatur til.
8
Når du har sendt den offentlige nøgle, skal du bede seeren om at verificere den digitale signatur.
Den person, som ser PDF- eller XPS-filen med den digitale brugersignatur, verificerer den digitale signaturs gyldighed ved hjælp af den offentlige nøgle.
Se Hjælp til Adobe Acrobat, Adobe Reader eller Microsoft XPS Viewer for at få flere oplysninger om pålideligheden og lagring af det digitale brugersignaturcertifikat i listen over betroede certificeringer og om verificering af signaturer på seerens side.
Administration af nøglerne og certifikaterne for brugersignatur
Du kan tjekke detaljerede indstillinger eller slette nøgler og certifikater på det skærmbillede, der vises i trin 5.
Hvis du logger på med administratorrettigheder, vises nøglerne og certifikaterne for alle brugersignaturer. For brugere, der ikke logger på med administratorrettigheder, vises kun nøglen og certifikatet for den indloggede bruger.
Klik på et login-navn for at vise detaljerede informationer om certifikatet.
For at slette nøgler og certifikater skal du vælge dem, du vil slette, og klikke på [Delete]  [OK].
9EHS-0F3