Wysyłanie o określonej godzinie

Można wcześniej zeskanować oryginały i wysłać je o określonej godzinie.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
5
Naciśnij <Opcje>  <Opóźnione wysyłanie>.
6
Wprowadź czas wysłania i naciśnij <OK>.
Wprowadź czas w formie czterocyfrowej. Przykładowo: 5 minut po 7, wprowadź 0705, natomiast 18 minut po 23, wprowadź 2318.
7
Naciśnij <Zamknij>.
8
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są skanowane i wysyłane o określonej godzinie.
Możesz sprawdzić na ekranie <Monitor stanu>, czy wysyłanie zostało zakończone, czy jeszcze nie. Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów
9EUR-093