Skanowanie w celu utworzenia broszury (Skanowanie broszurowe)

Możliwe jest skanowanie w trybie umożliwiającym wydruk w formacie broszury.
Z tej funkcji można skorzystać wyłącznie w przypadku zapisu w Skrzynce pocztowej.

1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i zapisz>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Skrzynka pocztowa>.
4
Wybierz docelową Skrzynkę pocztową.
Aby uzyskać informacje na temat elementów wyświetlanych na ekranie i metody ich użycia, patrz Edycja plików w skrzynce pocztowej.
5
Naciśnij <Skanowanie>.
6
Naciśnij <Opcje>  <Skanowanie Broszury>.
7
Określ rozmiar oryginału i rozmiar papieru broszury.
Naciśnij przycisk <Zmień> w obszarze <Rozm.Oryginału> i wybierz rozmiar oryginału. Jeżeli wybierzesz ustawienie <Aut.>, optymalny rozmiar układu broszury zostanie automatycznie dobrany na podstawie rozmiaru oryginału.
Naciśnij przycisk <Zmień> w obszarze <Rozmiar układu> i wybierz rozmiar papieru broszury.
Aby wydrukować broszurę o takich samych wymiarach, jak oryginał, wybierz rozmiar papieru stron widzących. Jeżeli dla opcji <Rozm.Oryginału> i <Rozmiar układu> zdefiniujesz ten sam rozmiar, rozmiar obrazu zostanie automatycznie zredukowany przy wydruku.
8
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
9
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się zapisywanie.

Pamiętaj, aby użyć tego samego rozmiaru w przypadku wszystkich oryginałów.
Pamiętaj, aby umieszczać oryginały w orientacji pionowej pionowo, ponieważ obrazy ze stron parzystych są obracane do góry nogami w przypadku skanowania ich w orientacji poziomej.
9EUR-0C1