Pålitlighet

I det här avsnittet beskrivs hur du på ett enklare och bekvämare sätt använder maskinen.
Förhindra informationsläckage på lagringsenheter
Hantera sparade kopior av fax (automatiskt spara bilder av skickade fax)
Du kan förhindra läckage på grund av att lagringsenheten avlägsnas genom att automatiskt kryptera data på den.
Du kan digitalisera och spara skickade fax och automatiskt spara dem i en angiven mapp. Information som hör ihop med sändningen läggs automatiskt till i filnamnet och du kan då hantera faxen effektivare.
Digitalisera och hantera kommunikationshanteringsrapporter
Förhindra glömda original efter scanning
Förutom att skriva ut loggar för sändning och mottagning (kommunikationshanteringsrapporter), kan du också spara dem som CSV-filer och hantera dem på en dator.
När ett original placeras på originalglaset kommer en felton och ett meddelande på pekskärmen att påminna dig om du glömmer att ta med dig originalet. Dessutom kommer en indikator att påminna dig under och efter scanningen via dokumentmataren och förhindrar på det sättet glömda original.
Bekräfta underhållsprocedurer på pekskärmen (videor)
Du kan bekräfta procedurer för påfyllning av förbrukningsvaror och rengöring via videor på pekskärmen.
9F44-0X4