<Brevlådeinställningar>

Ange brevlådans inställningar.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Ange/registrera brevlådor>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>
Du kan ange en PIN-kod och ett namn för en brevlåda samt ange den tid som ska gå innan filer i en postlåda tas bort automatiskt. Ange brevlådeinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange/registrera brevlådor>
<Lådnr>: 00 till 99
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Reg. namn på låda>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<PIN-kod>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Tid till automatisk filradering>: 0 = Av/1, 2, 3, 6, 12 h/1, 2, 3, 7, 30 dagar
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Inställn. Sänd URL>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Initiera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Inställningar för alla brevlådor>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>
Ange inställningar som tillämpas gemensamt på alla brevlådor.

<Säkerhetsinställningar för box>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>
Ange brevlådans säkerhetsinställningar.

<Arbetssätt för fotoutskrift> (endast 8900-serien/6900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>
Du kan välja om du vill använda läget för fotoutskrift. Om du valt <På> kan du välja <Tryckt bild> eller <Fotoutskrift> på skärmen <Originaltyp> för att justera bildkvaliteten.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Arbetssätt för fotoutskrift>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Box Settings
9F44-0SC