Shift Tray-F

Installera om du vill använda följande efterbehandlingsfunktioner.
Sortera
Utskrifterna sorteras till satser som får samma sidordning som i dokumentet.
Gruppera
Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.
Förskjut
Varje utskriftsgrupp förskjuts i alternerande lager.

Shift Tray-F

Utskrifter matas ut till det här facket.
9F44-02X