Genopfyldning af hæfteklammer i den indvendige finisher og brochurefinisheren

Udskiftning af hæftekassetter i hæfteenheden

1
Åbn finisherens frontdæksel.
2
Træk hæftepatronen ud.
Hold den grønne tap på hæftepatronen, og tryk patronen lige ud.
3
Fjern den tomme hæftekassette fra hæftepatronen.
Hold hæftekassetten omkring det sted, der er angivet med pilemærket, og fjern den i pilens retning.
4
Tag en ny hæftekassette ud af æsken.
5
Læg den hæfteklammekassette i hæftepatronen.
Sæt den plade, der stikker ud af hæftekassettens forenede, ind i hæftepatronen, og sænk hæftekassetten for at placere den i hæftepatronen.
6
Hold i den grønne tap på hæftepatronen, og skub patronen så langt ind, som den kan komme.
7
Luk finisherens frontlåge.
Tørhæftning kan udføres automatisk ved tilbageplacering af hæftning.

Placering af hæftekassette i ryghæftningsenheden

Bekræft inden udførelse
Hvis der er papir i hæftebakken, skal du fjerne det først.
1
Åbn finisherens frontdæksel.
2
Træk ryghæftningsenheden ud.
3
Fjern de (to) hæftekassetter, samtidig med at du trækker håndtaget mod dig selv.
4
Fjern den tomme hæftekassette.
Hold på begge sider af topdelen af den tomme hæftekassette, og løft hæftekassetten op for at fjerne den.
5
Tag en ny hæftekassette ud af æsken.
6
Læg den hæfteklammekassette i hæftepatronen.
7
Installér (de to) hæftekassetter i ryghæftningsenheden.
Skub dem så langt ind som muligt.
8
Skub ryghæftningsenheden ind, og luk finisherens frontdæksel.
Hvis hæftning ikke virker, når hæfteklammerne er blevet genopfyldt, skal hæfteklammerne manuelt sættes i en ny position. <Tilbageplacering af ryghæftning>
9EUJ-01R