Indstilling af planlagte opdateringer

Du kan indstille maskinen til regelmæssigt at kontrollere for ny, relevant firmware og automatisk opdatere maskinens firmware.
Denne handling kan kun udføres af en bruger med de nødvendige rettigheder.
Hvis download af firmware ikke er udført, eller den downloadede firmware ikke er blevet anvendt, kan du ikke udføre en planlagt opdatering.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klik på [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Markér afkrydsningsfeltet for [Enable scheduled update settings], og konfigurer de nødvendige indstillinger.
[Update Schedule]
[Confirm]
Vælg cyklussen ([Biweekly] eller [Weekly], en dag ([Sun] til [Sat]) og tidspunktet). Tiden vises med 24-timers visning. Der kan gå op til tre timer fra det angivne tidspunkt, inden firmwarekontrollen er udført.
[Apply at]
Vælg tidspunktet til anvendelse af downloadet firmware.
[E-Mail]
Indtast administratorens e-mailadresse. Du kan modtage e-mails vedrørende opdateringsstatus, der sendes fra distributionsserveren.
[Comments]
Indtast den kommentar, der automatisk skal tilføjes til e-mailen. Hvis modellens navn er indtastet, kan du identificere, hvilken enhedsstatus e-mail omhandler.
Hvis tidligere downloadet firmware ikke er blevet anvendt til en planlagt opdatering, udføres den næste planlagte opdatering ikke.
Hvis Planlagt opdatering er indstillet, anvendes en firmwareopdatering på det angivne tidspunkt, efter at den nye firmware er downloadet fra distributionsserveren. Når indlæsningen er fuldført, startes maskinen automatisk igen.
6
Klik på [Set].
9EUJ-0JU