Modforholdsregler for hver meddelelse

Hvis du ønsker detaljerede oplysninger eller at vide, hvordan du reagerer på en fejlmeddelelse, skal du foretage en søgning og bruge det første tegn i meddelelsen som en nøgle. Og hvis der vises et 6-cifret tal, når du logger på, skal du foretage en søgning med de følgende elementer.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Site-information for Active Directory er ugyldigt. Kontakt systemadministratoren.
Kunne ikke kontrollere CRL.
Fjern papiret fra CZ-foldningsenhedens stablerområde. (kun 6900-serie)
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn-fejl (nn er to alfanumeriske tegn)
Kunne ikke sende den nye pinkode via e-mail. Kontrollér indstillingerne.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n
FM DL SCALE ERROR n
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
IEEE 802.1X-fejl. Indstil den korrekte godkendelsesinformation.
IEEE 802.1X-fejl. Intet svar fra modtageren.
IEEE 802.1X-fejl. Kan ikke analysere certifikatet.
IEEE 802.1X-fejl. Certifikatet er ikke korrekt.
IEEE 802.1X-fejl. Certifikatet er udløbet.
IEEE 802.1X-fejl. Ændr godkendelsepasswordet.
IEEE 802.1X-fejl. Kontrollér godkendelsesindstillingerne.
Angiv IP-adresse.
Kan ikke angive PDF (Formatér til PDF/A) som standard. Alle andre indstillinger er blevet indstillet.
TLS-fejl
Standardnøglen kan ikke slettes, fordi den bruges af TLS eller andre indstillinger. Kontrollér indstillingerne.
TCP/IP-fejl
Ressourcer opbrugt. Vent et øjeblik og prøv igen.
Kontrollér TCP/IP.
Kontrollér TCP/IP. (Hovedlinje)
Kontrollér TCP/IP. (Sublinje)
Universal Print: Der er opstået en serverkomm.fejl.
Universal Print: Kunne ikke verificere med serveren.
Universal Print: Certifikatet er udløbet.
Universal Print: Der er opstået en intern fejl.
Universal Print: Printeren er ikke registreret.
Kontrollér den kablede LAN-adapter, der er tilsluttet USB-porten.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Du har ikke rettigheder til at tilgå siden XXX.
Kontoen er udløbet. Kontakt systemadministratoren.
Fejl v/tilslutning til adgangspunkt. Kontrollér Info om Trådløst LAN.
AP-modus: Blev afsluttet på grund af en fejl.
AP-modus: Afsluttet, da der ikke blev fundet nogen anden enhed.
AP-modus: Maks. antal enheder, som kan tilsluttes, er overskredet.
AP-modus: Tilsluttet til andre enheder.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Resources>
Cannot download application logs because application logs do not exist.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.
Could not delete application logs because an error occurred.
Could not download application logs because an error occurred.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Der er opstået en fejl. Kontakt systemadministratoren.
Intet svar.
Fjern papiret fra foldeenhedens stablerområde. (kun 8900-serie)
Udskift beholder til overskudstoner. (kun 4900-serie)
Kan ikke hente indstillinger, fordi knappens funktion ikke findes.
Kan ikke tilbagekalde indstillinger for tasten, fordi tastens funktion er deaktiveret. Aktivér funktionen, og prøv igen.
Synkronisér Brugertilpassede indst.: Visse indst. er begrænset.
Synkronisér Brugertilpassede indstillinger: Der er indtruffet en fejl.
Synkronisér Brugerdefinerede indst.: Aktiverer synkronisering...
Synkronisér Brugerdef. indst.: Log ind igen for synkronisering.
Synkronisér Brugertilpassede indstillinger: Kan ikke finde serveren.
Synkronisér Brugertilpassede indstillinger: Servergodkendelsesfejl.
Synkronisér Brugertilpassede indst.: Kan ikke genkende serveren.
Kontrollér, at dæksler er lukket. (kun 8900-serie/6900-serie)
Kontrollér dækslerne.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Kunne ikke generere enhedssignaturnøgle. Angiv e-mailadresse i Kommunikationsvalg.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Routing-registrering mislykkedes.Kontrollér indst. f Statisk routing.
Fjern originalen fra glaspladen.
Scanningsområdet (fremføreren) er snavset.
Scanningsområdet (tynd glasstrimmel) er snavset.
Læg originalerne i den korrekte rækkefølge og tryk derefter på [Start].
Læg originalerne i den korrekte rækkefølge, og tryk derefter på [Start]. (Datastørrelsen for den scannede original overstiger den øverste grænse. Indstillinger korrigeres automatisk, og originalerne bliver scannet igen.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Antallet af søgeresultater overstiger den øverste grænse. Ændr søgebetingelserne, og prøv igen.
Søgebetingelsen indeholder tegn, der ikke kan anvendes sammen med den valgte server.
Der opstod en fejl under kontrol.
Denne CRL er ikke gyldig.
Denne CRL er udløbet.
This application does not support the security policy function.
Kan ikke registreres, fordi algoritmen for denne nøgle ikke er understøttet.
Kan ikke vælges til standardnøgle, da denne nøgle er ødelagt eller ugyldig.
Dette certifikat er blevet tilbagekaldt.
Dette certifikat er ugyldigt.
Dette certifikat er udløbet.
Kan ikke printe dette job.
The specified application cannot be installed on this device.
Serveren svarer ikke. Kontrollér indstillingerne.
Kan ikke starte søgningen, da versionsindstillingerne for serveren er ukorrekte. Kontrollér indstillingerne.
Kontrollér serveren.
Det relevante papirformat, A4, er ikke tilgængeligt.
Sublinje blev afbrudt pga. en konflikt med subnetmasken.
Der er for mange underbiblioteker.
Fjern alt leveret papir.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Missing information>
The specified application does not support this device.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
The contents of the specified file may be incorrect.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Der er ikke angivet en standardnøgle. Kontrollér TLS-indstillinger.
Du har ikke valgt standardnøglen. Kontrollér indstillingerne af Liste med nøgler og certifikater under certifikatindstillinger.
Kombinationen af den tilladte version og den valgte algoritme passer ikke. Indtast indstillinger igen.
En kablet LAN-adapter, der ikke kan blive anvendt, er tilsluttet.
Certifikatet kunne ej verificeres.
Den interne lagring skal udskiftes. (Tilkald servicetekniker.)
Kunne ikke udføre jobbet, fordi alle scannede originaler er tomme sider.
Fjern papiret fra hæftebakken.
Kan ikke tilslutte.
Kan ikke redigere/slette papiret, fordi det bliver brugt af andre indstillinger i Indstillinger/Registrering.
Kontrollér Computernavn i Indstillinger/Registrering.
Der er måske isat en patron med den forkerte farve. Hvis denne tonerpatron anvendes, kan der opstå fejl. Tjek den isatte tonerpatron. (kun 4900-serie)
Kan ikke ændre indstillinger, fordi den valgte tast er i brug.
Kan ikke finde den valgte server. Kontrollér indstillingerne.
Kan ikke logge ind på den valgte server. Kontrollér indstillingerne.
Det valgte item, som skal indstilles fra Indstillingsmenuen, kan på nuværende tidspunkt ikke bruges. Kontakt systemadministratoren.
Den valgte knap/tast er muligvis ikke tilgængelig. Kontakt systemadministratoren.
Kunne ikke sende.
Timeout for session.Vent et øjeblik, og forsøg derefter at få adgang til databasen igen.
Kan ikke fuldføre søgning på grund af timeout. Kontrollér indstillingerne.
Kunne ikke udføre, da filen indeholder ikke-understøttede data.
Direkte forbindelse: Blev afsluttet på grund af en fejl.
Direkte forbindelse: Afsluttet - ikke fundet nogen anden enhed.
Kunne ikke få adgang til databasen. Genstart enheden.
Fejl/Digital sig. Adgangscert.
Fejl i udløbsdato for certifikat
Kan ikke logge ind, fordi der er flere brugere, der er registreret under samme brugernavn. Kontakt systemadministratoren.
Kan ikke registrere nogen nye knapper, fordi antallet af registrerede knapper har nået grænsen. Knapper, der allerede er registreret, kan overskrives.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Kunne ikke registrere, fordi antallet af registrerede brugere har nået sin grænse.
Kunne ikke hente information om enheden. Vil du registrere enheden som en modtager?
Kan ikke genkende tonerpatronen. Træk tonerpatronen ud, og sæt den derefter tilbage, ellers vil information om resterende toner ikke kunne registreres korrekt. (kun 4900-serie)
Renser tromlen...Vent et øjeblik. (kun 8900-serie/6900-serie)
Tøm beskæringsaffaldsbakken. (kun 8900-serie)
Isæt beskæringsaffaldsbakken. (kun 8900-serie)
Fjern papiret fra stablerområdet på trimmeren. (kun 8900-serie)
Trimmerens frontdæksel er åbent. (kun 8900-serie)
Læg hæfteklammer i ryghæfteenheden.
Den indtastede pinkode er ikke korrekt.
Godkendelsesserveren kører ikke. Kontakt systemadministratoren.
Kan ikke finde godkendelsesserveren. Kontakt systemadministratoren.
Der er ikke indstillet noget password på autentificeringsserversiden. Kontakt systemadministratoren.
Kan ikke logge ind, fordi anonym adgang til godkendelsesserveren, ikke er tilladt. Kontakt systemadministratoren.
Kontoinformationen, som er påkrævet til at logge ind på godkendelsesserveren, er ugyldig. Kontakt systemadministratoren.
En konkurrerende IP-adr. blev fundet på netværket.
Der blev opdaget en konflikt m/IP-adr. på netværket (Hovedlinje).
Der blev opdaget en konflikt m/IP-adressen på netværk (Sublinje).
Kan ikke udføre, for der opstod en netværksfejl.
Kontrollér netværksforbindelsen.
Kontrollér netværksforbindelsen. (Hovedlinje)
Kontrollér netværksforbindelsen. (Sublinje)
Eco (Uden hæfter) er i øjeblikket ikke muligt.
Jobbet blev annulleret, fordi funktioner, som ikke kan benyttes samtidig er valgt (som Eco (Uden hæfter)). Ændr indstillingerne, og prøv igen. Ved at ændre hæfteklammernes position eller papirtypen kan du anvende Eco (Uden hæfter).
Kontrollér hulningsaffaldsbakken.
Indsæt hullepatronen. (kun 8900-serie)
Isæt hullebakken. (kun 8900-serie)
Tøm hullebakken. (kun 8900-serie)
Scanning blev annulleret, fordi originalerne blev ikke fremført korrekt.
Fjern de fastklemte originaler fra fremføreren og de originaler, der er tilbage i fremførerbakken, og anbring dem derefter igen i fremførerbakken og tryk på [Start].
Fjern originalen fra fremføreren.
Finisherens justeringsfunktion skal kontrolleres. Kontakt din serviceteknikker. Det er stadig muligt at printe. (kun 8900-serie/6900-serie)
Finishers udbakker kan ikke bevæge sig op eller ned.
Finishers frontdæksel er åbent.
Udfører flere job...
Kunne ikke logge på, fordi der opstod en Administration af Afdelings-ID. Kontakt systemadministratoren.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn gengivelsesfejl (hvor "nn" er et modulnavn)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Kan ikke hente knapindstillingerne, fordi der bliver udført andre processer.
Registrér til Hjem vil blive annulleret, og du vil blive sendt tilbage til funktionsskærmen, fordi du ikke har tilladelse til at registrere taster. Log ind som en administrator, og prøv igen.
Ilæg hæfteklammer i hæfteenheden.
Passwordet opfylder ikke policy-kravene. Ændr passwordet.
Timerindstillinger for denne enhed og godkendelsesserveren synkroniseres muligvis ikke. Kontakt systemadministratoren.
Fejl i Trådløst LAN-komm. Sluk og tænd for hovedafbryderen.
Komm.fejl i Trådløst LAN. Kontrollér Information om Trådløst LAN.
Kan ikke sende, fordi hukommelsen er fuld. Vent et øjeblik, og prøv igen.
Kunne ikke udføre handlingen, fordi hukommelsen er fuld.
Scanning bliver annulleret, fordi hukommelsen er fuld. Vil du printe de scannede sider?
Scanning bliver annulleret, fordi hukommelsen er fuld. Vent et øjeblik, og prøv igen.
Scanning bliver annulleret, fordi hukommelsen er fuld. Vil du sende de scannede sider?
Scanning bliver annulleret, fordi hukommelsen er fuld. Vil du gemme de scannede sider?
Mængden af data, der er gemt for registrerede brugere, har nået sin grænse. Du kan betjene enheden, men ingen data (jobindstillingslogs, personlige indstillinger osv.) kan gemmes. For at kunne gemme data næste gang du logger ind, skal du slette unødvendig data fra andre brugere. Kontakt systemadministratoren, eller se manualen for yderligere information.
Registrér til Hjem annulleres, fordi du ikke er logget ind. Gå tilbage til funktionsskærmen, log ind, og prøv derefter igen.
Kontrollér brugernavn, password eller indstillinger.
Ilæg papir.
Scanning blev annulleret, da datastørrelsen på den scannede original overstiger grænsen. Scanning er måske mulig, hvis skarpheden reduceres, eller Originaltypen indstilles til Tekst.
Some applications require license confirmation.
Køler ned... Vent et øjeblik.
Info., som bliver indst. af aktuelt indlog. bruger, bliver ikke gemt.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Kan ikke logge ind. Tjek login-modtager.
Kunne ikke gemme adgangskoden, da det maksimale antal adgangskoder, der kan gemmes for hver bruger, er nået.

Hvis et sekscifret nummer vises, når du logger på

Hvis der opstår en fejl, når du er logget på, kan et sekscifret nummer blive vist under meddelelsen. Tag de nødvendige forholdsregler, afhængigt af det sekscifrede nummer der vises.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322014
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9EUJ-0WL