Ładowanie kopert

Koperty należy ładować do szuflady na papier lub na tacę wielofunkcyjną. Przed załadowaniem kopert należy wygładzić możliwe zagięcia. Należy również uważać, aby umieścić je we właściwej orientacji i odpowiednią stroną do góry.
W tej sekcji opisano sposób ładowania kopert w odpowiedniej orientacji oraz procedury do wykonania przed ich załadowaniem. Aby uzyskać ogólne informacje na temat ładowania kopert w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej, patrz Podstawowa metoda ładowania papieru.

Przed załadowaniem kopert

Wykonanie poniższych czynności pozwoli przygotować koperty do załadowania.
Nie wolno używać kopert, których klapki posmarowane są klejem, gdyż klej może roztopić się pod wpływem temperatury i ciśnienia, jakie występują w zespole utrwalającym.
Zależnie od rodzaju kopert i środowiska ich przechowywania na ich powierzchni mogą pojawić się marszczenia.
W miejscu nachodzenia na siebie kopert mogą pojawić się smugi.
1
Wygładź zagniecenia.
Weź około pięciu kopert. Wygładź zagniecenia i rozluźnij twarde obszary w czterech rogach.
2
Wygładź koperty i usuń zgromadzone w nich powietrze.
Umieść koperty na płaskiej powierzchni i w celu usunięcia znajdującego się w nich powietrza przesuń dłonie w kierunku wskazywanym przez strzałki.
Powtórz tę operację pięciokrotnie dla każdej grupy pięciu kopert.
3
Dociśnij cztery krawędzie.
Mocno dociśnij cztery krawędzie kopert. Szczególnie dokładnie dociśnij tę krawędź, którą koperty będą wprowadzane do urządzenia. Dociśnij na tyle mocno, aby skrzydełko koperty nie odstawało.
Niewystarczająco mocne dociśnięcie skrzydełka może spowodować zacięcie papieru. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, dociśnij mocno wszystkie cztery krawędzie każdej z kopert.
4
Wyrównaj koperty na płaskiej powierzchni.
Sprawdź, czy żadna z kopert nie weszła pod skrzydełko koperty znajdującej się nad lub pod nią.

Ładowanie kopert do szuflady na papier

Kopert nie można ładować do opcjonalnej szuflady na papier.
1
W szufladzie na papier zainstaluj przystawkę podajnika kopert.
Wyjmij znajdującą się wewnątrz szuflady na papier przystawkę podajnika kopert.
Zainstaluj przystawkę podajnika kopert poprzez wyrównanie względem siebie wystających elementów przystawki i otworów w odbieralniku papieru na spodzie szuflady na papier.
Gdy ładowany jest nośnik formatu ISO-C5, nie ma potrzeby mocowania przystawki podajnika kopert.
Jeżeli przystawka podajnika kopert nie jest używana, należy ją przechowywać w schowku w szufladzie na papier.
2
Wyreguluj położenie prowadnic papieru.
3
Wkładanie kopert.
Załaduj koperty tak, jak pokazano na poniższej ilustracji, przednią stroną (strona bez powierzchni klejonych) skierowaną w górę.
Yougatanaga 3
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie bardziej oddalonej od użytkownika.
Nagagata 3
Załaduj koperty tak, aby skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po lewej stronie.
COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie użytkownika.
Koperty mogą nie być podawane prawidłowo, jeśli są załadowane pod kątem.
Podczas drukowania na kopertach usuwaj je z tacki wyprowadzającej po 10 na raz.
Jeżeli zadrukowywane koperty załadowane w standardowej orientacji marszczą się
Należy obrócić koperty o 180 stopni i zmienić ustawienie orientacji papieru lub orientację oryginału zależnie od potrzeb.
Yougatanaga 3
COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Aby przeprowadzić drukowanie, należy wyświetlić ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki i zmienić ustawienie orientacji papieru tak, aby obrócić arkusz o 180 stopni.
W celu wykonania operacji kopiowania należy zmienić orientację oryginału tak, aby obrócić go o 180 stopni.

Ładowanie kopert na tacę wielofunkcyjną

Koperty należy załadować tak, jak pokazano na poniższych ilustracjach, przednią stroną (strona bez powierzchni klejonych) skierowaną w dół (zalecane).
Yougatanaga 3
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie bardziej oddalonej od użytkownika.
Nagagata 3
Załaduj koperty tak, aby skrzydełko każdej z nich znajdowało się po prawej stronie.
COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Zamknij skrzydełko i załaduj koperty tak, aby zamknięte skrzydełko każdej z nich znajdowało się zawsze po stronie użytkownika.
Jeżeli pomimo przygotowania zgodnie z wyżej opisanymi procedurami koperty nie są pobierane przez urządzenie prawidłowo, należy ładować je do tacy wielofunkcyjnej pojedynczo, a nie kilka na raz.
Nie drukować na tylnej stronie kopert (stronie ze sklejonymi częściami).
Podczas drukowania na kopertach usuwaj je z tacki wyprowadzającej po 10 na raz.
Jeżeli zadrukowywane koperty załadowane w standardowej orientacji marszczą się
Należy obrócić koperty o 180 stopni i zmienić ustawienie orientacji papieru lub orientację oryginału zależnie od potrzeb.
Yougatanaga 3
COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Aby przeprowadzić drukowanie, należy wyświetlić ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki i zmienić ustawienie orientacji papieru tak, aby obrócić arkusz o 180 stopni.
W celu wykonania operacji kopiowania należy zmienić orientację oryginału tak, aby obrócić go o 180 stopni.
9EHX-00X