Anulowanie blokady ustawień sieciowych

Domyślnie, blokada bezpieczeństwa jest ustanawiana dla ustawień sieciowych, co ma na celu uniemożliwienie wprowadzania nieplanowanych zmian. Wyłącz tę blokadę, aby zmienić te ustawienia.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.> <Włącz> <OK>
Jeżeli wybierzesz <Wyłącz>, nie możesz podglądać i zmieniać ustawień sieciowych. Dodatkowo, komunikaty błędów związane z siecią nie są wyświetlane.
9EHX-037