PS

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oszczędzanie papieru>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Limit czasu zadania>
0 do 3600 sekund; 0 sekund
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Drukuj błędy PS>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Poprawianie linii>
<Włącz>, <Wł. (cienkie)>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Tekst tylko w czerni>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Grafika tylko w czerni>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings for Printer Settings
<Czarny nadruk>*1
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Tryb dopasowywania>
<Kolory wej. RGB>: <Profil ICC>, <Profil D. Link>/<Kolory wej. CMYK>: <Profil ICC>, <Profil D. Link>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Settings for Printer Settings
<Profil źródła RGB>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Brak>, <Pobierz profil>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Profil symulacji CMYK>
<Japan Color (Canon)>, <US Web Ctd (Canon)>, <Euro Standard>, <Brak>, <Pobierz profil>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Użyj profilu skali szarości>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Profil wyjściowy>
<Tekst>: <Normalny>, <Fotografia>, <Normalny TR>, <Fotografia TR>, <Pobierz profil>
<Grafiki>: <Normalny>, <Fotografia>, <Normalny TR>, <Fotografia TR>, <Pobierz profil>
<Obraz>: <Normalny>, <Fotografia>, <Normalny TR>, <Fotografia TR>, <Pobierz profil>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Metoda dopasowania>
<Percepcyjna>, <Nasycenie>, <Kolorymetryczna>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Profil Device Link>
<Kolory wej. RGB>: <Pobierz profil>/<Kolory wej. CMYK>: <Pobierz profil>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Settings for Printer Settings
<Półtony>
<Tekst>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Grafiki>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Jasność>*1
85% do 115%; 100%
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Nadruk kompozytowy>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Konwersja skali szarości>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
9EHX-0KL