Ograniczenie dostępu do książki adresowej i funkcji wysyłania

Możesz ustawić PIN dla Książki adresowej, aby uniemożliwić użytkownikom edycję informacji o odbiorcy lub też możesz ograniczyć dostępnych odbiorców wysyłania, co redukuje ryzyko wycieku informacji. W przypadku modeli z funkcją faksu, możliwe jest także zminimalizowanie ryzyka omyłkowego wysłania faksu poprzez ustawienie, na bazie którego faksy zostaną wysłane tylko wtedy, jeśli numer faksu zostanie podany dwukrotnie.
9EHX-0EK