Wybieranie metody łączenia z siecią

Można wybrać metodę podłączenia urządzenia do komputerów itp. Dostępne są następujące metody podłączenia:
Tylko przewodowa sieć LAN
Tylko bezprzewodowa sieć LAN
Jednocześnie przewodowa i bezprzewodowa sieć LAN
Jednocześnie przewodowa sieć LAN i inna przewodowa sieć LAN
W przypadku korzystania jednocześnie z przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN lub przewodowej sieci LAN oraz innej przewodowej sieci LAN, linia podłączona od portu sieci LAN urządzenia nazywana jest „linią główną”, a linia podłączona od bezprzewodowej sieci LAN lub innej przewodowej sieci LAN nazywana jest „linią podrzędną”.
Aby korzystać z bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest zainstalowanie wymaganego połączenia bezprzewodowej sieci LAN. Opcje systemu
 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości>  <Sieć>  <Wybierz interfejs> wybierz interfejs  <OK>
W przypadku korzystania z linii podrzędnej patrz: Ostrzeżenia dotyczące korzystania z linii podrzędnej.
Jeśli wybrano ustawienie <Sieć bezprzewodowa LAN> lub <Sieć przewodowa LAN + sieć bezprzewodowa LAN>
Jeżeli dla opcji <Pobór Energii w Trybie Czuwania> skonfigurowano ustawienie <Niskie>, należy włączyć opcję <Równowaga dla połączeń sieciowych>. Jeśli opcja <Równowaga dla połączeń sieciowych> nie jest włączona, nie można używać bezprzewodowej sieci LAN w trybie uśpienia. <Pobór Energii w Trybie Czuwania>
Po włączeniu opcji <Równowaga dla połączeń sieciowych> zużycie energii jest wyższe niż w sytuacji, gdy w pozycji <Pobór Energii w Trybie Czuwania> wybrano ustawienie <Niskie>.
Ustawienia w pozycji <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN> zostają usunięte.
Nie można ustawić bezprzewodowej sieci LAN jako linii głównej i przewodowej sieci LAN jako linii podrzędnej.
Ostrzeżenia dotyczące korzystania z przewodowej sieci LAN (linia podrzędna)
Dla <Pobór Energii w Trybie Czuwania> ustaw <Wysoki>. <Pobór Energii w Trybie Czuwania>
9EHX-038