Zmiana ID i PINu administratora systemu

Po włączeniu funkcji Zarządzania NI wydziału, należy je ustawić dla poszczególnych użytkowników przed udostępnieniem im możliwości logowania. NI i PIN menadżera systemu są fabrycznie ustawione (7654321), jednakże zaleca się zmianę tych wartości ze względów bezpieczeństwa. Aby zmienić te wartości należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Należy zapamiętać PIN menadżera systemu! Jeżeli zapomnisz kodu PIN menadżera systemu, należy skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
To ustawienie nie jest domyślnym ustawieniem administratora dotyczącym uwierzytelniania użytkownika. Aby skonfigurować je dla użytkownika z uprawnieniami administratora w menu Uwierzytelnianie użytkownika, wybierz w opcji [Select Role to Set:] ustawienie „Administrator”. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Ustawienia Administratora Systemu>.
3
Wprowadź niezbędne zmiany w ustawieniach menadżera systemu i naciśnij na <OK>.
<ID Administr. systemu>
Wprowadź liczbę składającą się z 7 cyfr lub mniej dla nowego NI menadżera systemu.
<PIN menadżera systemu>
Wprowadź liczbę składającą się z 7 cyfr lub mniej dla nowego PINu menadżera systemu i naciśnij na <Potwierdź>. Aby potwierdzić, wprowadź PIN ponownie i naciśnij na <OK>.
<Menedżer systemu> / <Adres E-Mail> / <Dane do Kontaktu> / <Komentarz>
W razie konieczności, wprowadź informacje na temat administratora.
Jako ID albo kodu PIN administratora systemu nie można zarejestrować ciągu znaków składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
Nawet jeżeli wprowadzić mniej, niż siedem cyfr, do początku numeru zostaną dodane zera, tworząc siedmiocyfrowy kod.
Jeżeli dołączono opcjonalny czytnik Copy Card Reader, NI i PIN menadżera systemu są resetowane do fabrycznych wartości (7654321). Wyposażenie opcjonalne
W przypadku ID administratora systemu i kodu PIN administratora systemu możesz dodać wymóg zastosowania minimum siedmiu cyfr. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
9EHX-0CY