<Nastavení zabezpečení schránky>

Zadejte nastavení pro zabezpečení schránky.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Zobrazit při uložení z ovladače tiskárny>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>  <Nastavení zabezpečení schránky>
Nastavíte-li tuto volbu na <Vyp>, nastavení volby <Tisknout při uložení z ovladače tiskárny> nelze změnit.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zobrazit při uložení z ovladače tiskárny>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0XK