Zachycení papíru v podavači

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a odstraňte originál podle uvedeného postupu.
Tento postup je nutný, pouze je-li připojena jednotka „Duplex Color Image Reader Unit-P“.
1
Odeberte originály z přihrádky podávání originálů.
2
Zatáhněte za úchyt a otevřete kryt.
3
Pokud se originál zachytil v krytu podavače, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Pokud se nedaří zachycený originál vyjmout, nevytahujte jej silou, ale pokračujte dalším krokem.
4
Zkontrolujte, zda se originál nezachytil ve výstupní přihrádce na originály.
Otočte zelené kolečko proti směru hodinových ručiček.
Pokud se originál zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
5
Po odstranění všech zachycených originálů zavřete kryt podavače.
6
Zvedněte podavač a zkontrolujte, zda se originál nezachytil.
Zvedněte podavač a zkontrolujte polohu, kterou udává .
Pokud se originál zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
7
Vraťte podavač do původní polohy.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
Při uzavírání podavače se nedívejte do světla vyzařovaného ze skleněné desky.
A3F3-02Y