Zachycení svorek v sešívací jednotce (Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC)

1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte zásobník se svorkami.
Uchopte zásobník se svorkami za zelenou úchytku a vytáhněte jej přímým tahem ven.
3
Odstraňte zachycené svorky ze zásobníku svorek.
Tlakem nahoru zdvihněte kolečko na zásobníku svorek.
Odstraňte veškeré zachycené a odkryté svorky.
Vraťte kolečko na zásobníku svorek do původní polohy.
4
Uchopte zásobník na svorky za zelenou úchytku a zatlačte jej co nejdále dovnitř.
5
Zavřete přední kryt finišeru.
Když zavřete přední kryt, může být několikrát automaticky provedeno sešití naprázdno za účelem úpravy polohy svorek.
A3F3-044