תיבת פקס/‏I-Fax‏ נכנס

תיבת זיכרון קליטה

תיבת זיכרון קליטה

תיבת קליטת נתונים מחולקים

תיבת פקס סודי נכנס

A138-0RA