בדיקת האפשרויות והפונקציות המותקנות במכונה

באפשרותך לבדוק את הציוד האופציונלי ואת הפונקציות המותקנות במכשיר זה.
1
לחץ על מקש [פרטי מונה/התקן].
לוח הבקרה
2
לחץ על <פרטי התקן/אחר>‏  <בדיקת תצורת ההתקן>.
3
בדוק את הציוד האופציונלי ואת הפונקציות.
חלק מהפונקציות המוצגות מסופקות כסטנדרט.
4
לחץ על <אישור>.
A138-0EY