התקנת אפשרויות מערכת

בעת השימוש באפשרויות מערכת, יהיה עליך להתחבר עם הרשאות של מנהל כדי לרשום רישיונות. כדי לרשום רישיון, תצטרך את המספר שמודפס על תעודת הנגישות לרישיון. הבטח שיש לך אותו בטרם תתחיל. תוכל לבצע רישום רישיון אפילו אם המכשיר אינו מחובר לרשת.
1
בצע בדיקת תקשורת.
בדוק אם אתה יכול לרשום את הרישיון באמצעות הרשת.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <רישום/עדכון תוכנה>‏  <הגדרות ניהול תוכנה>.
3
לחץ על <בדיקת תקשורת>.
תוצג ההודעה <האם ברצונך לבדוק תקשורת?‎>.
4
לחץ על <כן>.
תוצאות בדיקת התקשורת מוצגות.
אם <NG> מוצג, בדוק אם כבל ה- LAN מחובר וקונפיגורציית הרשת נכונה. הגדרה באמצעות מדריך ההתקנה
אם אינך יכול להתחבר אל הרשת, רשום את הרישיון באופן לא מקוון. כאשר לא ניתן לבצע את הרישום דרך הרשת
2
לחץ על  (הגדרות/רישום).
3
לחץ על <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <רישום/עדכון תוכנה>‏  <התקנת יישומים/אפשרויות>.
4
לחץ על<License Access Number>, והזן את מספר רישיון הנגישות.
5
אשר את המספר ולחץ על <התחל>.
6
בחר בפונקציית ההתקנה ולחץ על <התקנה>.
אם מסך הסכם הרישיון מוצג, בדוק את המידע ולחץ על <אני מסכים>.
7
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  (הגדרות/רישום)‏ <החלת שינויי הגדרות>‏  <כן>.

כאשר לא ניתן לבצע את הרישום דרך הרשת

אם מסיבה כלשהי המכשיר אינו מסוגל להתחבר אל הרשת, בצע את הרישום לא אונליין. תחילה קבל מפתח רישיון על ידי שימוש במחשב שמחובר לרשת, ואז רשום אותו על ידי הקלדתו לתוך המכשיר. כדי לקבל מפתח לרישיון, יהיה עליך להציג את המספר המודפס על תעודת הנגישות לרישיון, יחד עם מספר הסדרה של המכשיר.
1
היכנס לאתר שמנפיק את הרישיון (http://www.canon.com/lms/license/) וקבל את מפתח הרישיון.
בצע את ההוראות שעל המסך והזן את מספר רישיון הנגישות ומספר הסדרה כדי לקבל את מפתח הרישיון.
2
לחץ על  (הגדרות/רישום).
3
לחץ על <הגדרות ניהול>‏  <רישיון/אחר>‏  <רישום רישיון>.
4
הזן את מפתח הרישיון.
5
לחץ על <התחל>‏  <אישור>.
6
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  (הגדרות/רישום)‏ <החלת שינויי הגדרות>‏  <כן>.
אישור מספר הסדרה
מספר הסדרה מוצג למטה בצד שמאל של המסך, בעת שאתה מקליק על [פרטי מונה/התקן] המפתח. זה ניתן גם לאישור מעמוד הפורטל המרוחק.
A138-0EJ