אתחול כל הנתונים/הגדרות

ניתן לשחזר את כל הגדרות המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן. כל הנתונים שנותרו באחסון נמחקים בנתונים 0 (null), מה שמונע דליפה של נתונים רגישים בעת החלפה או השלכה של הזיכרון או האחסון ובעת השלכה או שימוש חוזר במכונה. הרשאות מנהל נחוצות כדי לבצע אתחול.
לפני האתחול, ודא שאין מסמכים בתהליך עיבוד או ממתינים לעיבוד. מסמכים אלה יימחקו בעת ביצוע האתחול.
אל תכבה את המכשיר בעת האתחול. מעשה כזה עלול לגרום לפגמים בזיכרון של המכשיר.
האתחול עלול להימשך 30 דקות או יותר, עד שיושלם. המכשיר לא ניתן לשימוש בעת תהליך האתחול.
לפני ביצוע האתחול
בצע גיבוי של המידע החשוב שלך או ייצא אותו כקובץ.
מידע על הגדרות המכשיר ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
אימות מידע על המשתמש שרשום במכשיר המקומי לצורך ניהול אימות אישי רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
בעת השימוש בססמה לצורך הגנה על בטיחות הגדרות המדיניות
יהיה עליך להזין את הססמה כדי לאתחל את הגדרות המכשיר. שימוש בסיסמה להגנה על הגדרות מדיניות האבטחה
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ <הגדרות ניהול>‏  <ניהול נתונים>‏  <אתחל את כל הנתונים/הגדרות>.
3
לחץ על <כן>.
האתחול מתבצע לאחר שהתהליך הושלם, המכשיר יאותחל מחדש ויודפס דוח אתחל את כל הנתונים\הגדרות.
כאשר תופיע הודעה <בהתקן זה חלה מדיניות אבטחה. כדי לבצע את הפעולה, הזן סיסמת מנהל אבטחה.‎>, יש צורך בסיסמה שתוזן על ידי מנהל האבטחה. למידע נוסף, צור קשר עם מנהל האבטחה שלך. החלת מדיניות האבטחה על המכשיר
למרות שהמידע ביומן התפקיד ניתן למחיקה על ידי אתחול של נתונים\הגדרות, התוצאה של הדפסת התחל את כל דוח הנתונים\הגדרות יירשם ביומן ההדפסה. בדיקת סטטוס ההדפסה והיומן
ניתן גם לבחור אישית כמה הגדרות של המכשיר ולאחזר את הערכים שנקבעו על ידי היצרן. הגדרות/רישום
A138-0EU