<דוח פלט>

הדוח מדפיס רשימה של פרטי רישום עבור הגדרות שליחה/קבלה והגדרות פקס.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<רשימת נתוני משתמשי שידור/קליטה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות השליחה/קבלה הרשומות במכשיר. שידור/RX רשימת נתוני משתמשי
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רשימת נתוני משתמשי שידור/קליטה>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-

<רשימת נתוני משתמשי פקס>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות הפקס הרשומות במכשיר. רשימת נתוני משתמשי הפקס
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רשימת נתוני משתמשי פקס>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
כן
לא
-
A138-0J9