<הגדרות פונקציית האימות>

ציין את ההגדרות לשיפור האבטחה היעילה של פונקציית האימות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<אסור על אימות באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות פונקציית האימות>
בחר אם לאסור על אימות באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN בעת פעולה מהמדפסת/הסורק. אם בוחרים באפשרות <מופעל> , נאסר גם על אימות באמצעות מזהה וקוד PIN של מנהל מערכת כאשר פועלים מתוך תוכנת ניהול ההתקן.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אסור על אימות באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
המכשיר יפעיל ביטול כפוי של משימות המוגבלות על ידי הגדרה זו.

<הגדרות נעילה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <הגדרות אבטחה>‏  <הגדרות אימות/הצפנה>‏  <הגדרות פונקציית האימות>
בחר אם לחסום משתמשים מכניסה למערכת לפרק זמן מוגדר לאחר רצף מסוים של ניסיונות כניסה שגויים. הגדרה זו אינה חלה על אימות באמצעות מזהה מחלקה או קוד PIN, או אימות עבור תיבת הדואר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות נעילה>
‏<הפעל נעילה>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
‏<סף לנעילה>:‏‏ 1 עד 5 עד 10 פעמים
‏<אורך נעילה>:‏‏ 1 עד 3 עד 60 דק'
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ייתכן שאפשרות הכניסה למערכת של משתמש תיחסם לאחר מספר מוגדר של ניסיונות כניסה שגויים רצופים אם פעולות הכניסה למערכת מתבצעות ב-Windows או במערכות הפעלה אחרות, או מיישומים המשתמשים ב-FTP, IPP, SNMPv3, SMB, או WebDAV.
A138-0KE