התאמה אישית של מראה תצוגת המסך ושל תנאי ההפעלה

המשתמשים יכולים להתאים אישית את תנאי ההפעלה בהתאם להעדפותיהם. לדוגמה, משתמשים שהם דוברי אנגלית יכולים להגדיר כי הגרסה האנגלית של תצוגת מסך המגע תופיע כשהם נכנסים למערכת, ומשתמשים אחרים יכולים לרשום את ה-SSID ומפתח הרשת שלהם כדי לחבר בקלות את המכשיר להתקנים הניידים שלהם. היות שהגדרות אלו מופעלות רק כאשר המשתמש שהגדיר אותן נכנס למערכת, הן אינן משפיעות על ההגדרות של משתמשים אחרים.
כדי להשתמש בהגדרות אישיות, עליך להיכנס למערכת באמצעות ניהול אימות אישי. ניהול משתמשים
ההגדרות הזמינות
ניתן לקבוע את התצורה של ההגדרות המפורטות להלן.
השפה שבה נעשה שימוש בתצוגת לוח הבקרה
פונקציות של נגישות עבור משתמשים בעלי קושי בראייה או בביצוע פעולות קלט בתצוגת מסך המגע
נקודת גישה אישית (SSID, מפתח רשת אישיים)
הדפסה אוטומטית של משימות לאחר הכניסה למערכת
1
לחץ על <הגדרות אישיות>.המסך <בית>
כאשר מוצג מסך הכניסה, היכנס למערכת. כניסה למכשיר
2
לחץ על לחצן ההגדרה שברצונך לקבוע את תצורתו.
להגדרת השפה המוצגת
להגדרת הנגישות
לציון SSID ומפתח רשת אישיים
הדפסה אוטומטית של משימות המשתמש בעת כניסה למערכת
הגדר את המסך שיוצג כאשר המכשיר מופעל
אם המכשיר מוגדר כך שמשתמשים נדרשים להיכנס למערכת כשהוא מתחיל לפעול (ציין מתי להציג את מסך הכניסה), <מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור> מוצג כפריט ב-<הגדרות אישיות>. את המסך שיוצג כאשר המכשיר מופעל ניתן להגדיר עבור כל משתמש בנפרד.
A138-04J