שירות

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אתחול אחסון PCL>
<כן>,‏ < לא>
כן
כן
לא
לא
-
<אתחול אחסון PS>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
לא
לא
-
<איפוס מדפסת>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
לא
לא
-
A138-0J0