אם לא ניתן להשתמש ב-AirPrint

אם לא ניתן להשתמש ב-AirPrint, נסה להשתמש בפתרונות הבאים.
ודא שהמכשיר מופעל. אם המכשיר מופעל, כבה אותו תחילה, המתן 10 שניות לפחות והפעל אותו שוב כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
ודא שלא מוצגות הודעות שגיאה במכשיר.
ודא שמכשירי Apple והמכשיר מחוברים לאותו LAN. אם המכשיר מופעל, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמכשיר יהיה מוכן לתקשורת.
ודא ש-Bonjour במכשיר Apple שברשותך מאופשר.
ודא שהמכשיר מוגדר לאפשר פעולות ממחשב גם כאשר לא מזינים מזהה מחלקה וסיסמה.
להדפסה, ודא שהנייר טעון במכשיר ושבמכשיר יש רמות מספיקות של טונר. הצגת המסך של AirPrint
לסריקה, ודא שהגדרת המכשיר לסריקת קישור רשת היא <מופעל>. <שימווש ב-Network Link Scan>
A138-09W