קביעת תצורת תקשורת נתוני מערכת

ההגדרות המתוארות בחלק זה דרושות לשימוש בקו המשני לצורך ביצוע זיהוי שמות של DNS ותקשורת נתונים דרך שרת Proxy. הרשאות מנהל או NetworkAdmin נדרשות כדי לקבוע את הגדרות אלה.
ניתן להשתמש בהגדרת כתובת שרת ה-DNS ובהגדרות Proxy עבור הקו המשני רק עבור תקשורת מערכת נתונים מסוימת, כגון שימוש בקו המשני כדי לגשת אל שרת הפצת קושחה. לא ניתן להשתמש בהן לחיבור אינטרנט רגיל. בעת השימוש בשרת DNS או בשרת Proxy עבור הקו המשני לצורך יישומים מלבד תקשורת נתוני מערכת, רשום את הכתובות ואת מספר היציאות המיועדות לשימוש עם הקו המשני בהגדרות של הקו הראשי.
אתה יכול גם לבצע סוגים מסוימים של תקשורת נתונים מערכתית עם הקו הראשי.

הגדרת שרת ה-DNS של הקו המשני

1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏  <הגדרות עבור תקשורת נתוני מערכת>‏  <הגדרות כתובת שרת DNS>.
3
ציין את ההגדרות הנחוצות.
הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS, בהתאם לסביבה שלך.
4
לחץ על <אישור>.
5
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  <כן>.

הגדרות Proxy של הקו המשני

1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏  <הגדרות עבור תקשורת נתוני מערכת>‏  <הגדרות Proxy>.
3
לחץ על <מופעל> עבור <שימוש ב-Proxy>‏  קבע את תצורת ההגדרות הדרושות לחץ על <אישור>.
<כתובת שרת>
הזן את כתובת שרת ה-proxy שבו אתה מתכוון להשתמש. קבע את ההגדרות, כגון כתובת ה-IP ושם המארח, בהתאם לסביבה שלך.
<מספר יציאה>
הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.
<הגדרת אימות>
לחץ כאן כדי להגדיר את פרטי האימות בעת השימוש בפונקציית האימות של שרת Proxy. לחץ על <מופעל> במסך המוצג, הזן את שם המשתמש והסיסמה עבור אימות Proxy ולחץ על <אישור>.
4
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  <כן>.

בחירת הקו לשימוש

1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות קו משני>‏  <הגדרות עבור תקשורת נתוני מערכת>‏  <בחר קו לשימוש>.
3
בחר <קו ראשי> או <קו משני>‏ ולחץ על <אישור>.
אם תבחר <קו ראשי> עבור <בחר קו לשימוש>, ההגדרות עבור <קו ראשי> משתקפים ב<הגדרות כתובת שרת DNS> ו <הגדרות Proxy>.
A138-03J