מתחיל בסנכרון ההגדרות

השתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לציין את ההגדרות להתחלת הסנכרון והחל בסנכרון. יש צורך בהרשאות ניהול לבצע הרשמה.

סנכרון של הגדרות מותאמות אישית

ציין את ההגדרות של מכשיר הלקוח.
הגדרות אחרות עבור מכשיר השרת נחוצות במכשיר שיש בו פונקציית שרת.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Synchronize Custom Settings] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Change Connection Destination...].
4
ציין את ההגדרות הנחוצות.
[Service]
בחר באפשרות [Start].
[ Destination Server Address:]
הזן את כתובת ה-IP או שם המארח של מכשיר השרת. כאשר מציינים את מספר היציאה, יש להשתמש במספר "8443". ניתן להתעלם ממספר היציאה. אם תשאיר את זה ריק, מכשיר השרת יזוהה באופן אוטומטי.
הגדרות לדוגמה (IPv4):
שימוש בכתובת IP: 192.168.18.138
שימוש בשם מארח: v4.server.canon.com
דוגמת הגדרות (IPv6):
שימוש בכתובת IP:‏ fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
שימוש בכתובת מארח: v6.server.canon.com
בעת ציון מספר היציאה: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
הזן את מספר הנתבים שיש לקפץ מעליהם (מספר הנתבים שיש צורך לתקשר דרכם) אם המספר קטן מדי, מכשיר השרת לא יזוהה בעת זיהוי הרשת. אם אינך רוצה לתקשר מבעד לנתבים, ציין את המספר "1".
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
הזן את מספר הזיהוי ואת הססמה של חשבון המשתמש שיש לו הרשאות ניהול לגבי המכשיר שישמש כמכשיר שרת.
[Allow custom settings to be applied during operation]
בחר את תיבת הסימון כדי לציין את<בחירת שפה/מקלדת>,‏ <נגישות>, וכן <הגדרות SSID אישי ומפתח רשת אישי> את ההגדרות כאשר זה נעשה אפשרי, אם אלה לא הוצגו מיידית לאחר ההתחברות.
במקרים הבאים, ניתן להגדיר סנכרון בלא לבצע את שלב 4.
כאשר המכשירים לסנכרון נמצאים באותו נתב.
כאשר <שימוש באימות משתמשים>מוגדר כ <מופעל> במכשיר השרת (ראה <שימוש באימות משתמשים>) ואימות המשתמש מוגדר כשרות התחברות (ראהשינוי שירותי הכניסה)
כאשר שום דבר לא מוזן [User Account ID for Authentication:] במכשיר הלקוח (הפריט מבוטל)
כאשר השרות לסנכרון הגדרות בהתאמה אישית החל על מכשיר השרת (אם המכשיר הוא שרת\לקוח, ההגדרות ניתנות לשינוי על ידי התחלת שרות השרת ושרות הלקוח בעת ובעונה אחת)
כאשר יש רק מכשיר שרת אחד לסנכרון בהתאמה אישית של ההגדרות באותה רשת
מכשיר הלקוח לא יכול להתחבר באמצעות חיפוש במקרים הבאים. הזן את כתובת ה- IPv4 עבור כתובת שרת היעד.
אם הגדרות הרשת של מכשיר השרת כוללות IPv4 וגם IPv6, תהיה עדיפות ל-IPv6 ומכשיר הלקוח משבית את ה-IPv4
אם הקו הראשי משמש עבור הגדרות הרשת של מכשיר השרת והקו המשני משמש עבור הגדרות הרשת של מכשיר הלקוח
אם הקו המשני משמש עבור הגדרות הרשת של מכשיר השרת, ציין את ההגדרות הבאות.
מכשיר שרת ולקוח: הזן את כתובת ה-IP של הקו הראשי או את המארח המקומי בתור הכתובת של שרת היעד.
מכשיר לקוח: הזן את כתובת ה-IP של הקו המשני של מכשיר השרת בתור הכתובת של שרת היעד.
5
לחץ על [Change].
6
הפעל את המכשיר מחדש. כיבוי/הפעלה מחדש של המכשיר
המשך בקביעת התצורה של הגדרות הסנכרון במכשיר עם פונקציית השרת.
בדיקת יומן התקשורת לצורך סנכרון
אתה יכול לבדוק את יומן התקשורת מן המסך של סנכרון ההגדרות המותאמות אישית. היומן ניתן גם להורדה כקובץ.
"אזהרה" תירשם לגבי הרמה, כאשר מכשיר השרת לא יכול לתקשר באורח זמני.
"שגיאה" תירשם לגבי הרמה, כאשר מקסימום כמות הנתונים שניתן לרשום כבר הושגה או כאשר האימות עם מכשיר השרת נכשל.
הגדרות סנכרון פשוטות
סנכרון של הגדרות מותאמות אישית ניתן להתחיל מפאנל השליטה של מדפסות Canon רב תכליתיות, בתוך אותו נתב.
עבור מכשיר לקוח:
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול התקנים>‏  הגדר את ‎<סינכרון הגדרות מותאמות אישית (לקוח)>‎ לאפשרות <אפשר>.
אימות המשתמש חייב להיות מאופשר כשיטת האימות.
הערה בעת ביטול הסנכרון
כאשר מכשיר לקוח מבטל את הסנכרון של הגדרות מותאמות אישית, מכשיר הלקוח יאבד את יכולתו לאחזר את ההגדרות לכל משתמש שרשום במכשיר השרת. על כן שים לב כי נתונים אישיים של המכשיר שהיה מכשיר לקוח לא יכללו את הנתונים העדכניים לאחר ביטול הסנכרון של ההגדרות בהתאמה אישית.
A138-0EL