פונקציות שליחה

סריקה בדחיפה

סוג
סורק צבעוני
גודל מרבי לסריקת מקור
בהתאם למפרטי הצילום
רזולוציה לסריקה
100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi (רגיל), 200x200 dpi (עדין), 200x400 dpi (סופר עדין)*1, 300x300 dpi, 400x400 dpi (אולטרה עדין)*1, 600x600 dpi*1
מהירות סריקה
עיין במפרטי המזין.
ממשק
1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T (תואם IEEE 802.3)
פרוטוקול נתמך
קובץ: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
דוא"ל/פקס: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה)
פורמט פלט *2
TIFF(MMR), JPEG*3, PDF(דחיסה, ניתן לחיפוש, PDF/A-1b, מוצפן), XPS(דחיסה, ניתן לחיפוש), PDF/XPS(חתימת התקן), Office Open XML (PowerPoint, Word)
*1 <שחור-לבן> בלבד.
*2 פורמטים מסוימים של פלט אינם זמינים, בהתאם לשילוב ההגדרות.
*3 דף בודד בלבד

סריקה במשיכה

גודל מרבי לסריקת מקור
בהתאם למפרטי הצילום
מצב צבע
צבע/מעבר אוטומטי לשחור-לבן, צבע, שחור-לבן, גווני אפור
רזולוציה לסריקה
75 dpi‏‏ x ‏‏75 dpi, ‏100 dpi‏‏ x ‏‏100 dpi, ‏150 dpi‏‏ x ‏‏150 dpi, ‏200 dpi‏‏ x ‏‏200 dpi, ‏300 dpi‏‏ x ‏‏300‏ dpi, ‏400 dpi‏‏ x ‏‏400 dpi*1, ‏600 dpi‏‏ x ‏‏600 ‏dpi‏*1
מערכת הפעלה תואמת
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
ממשק
USB 2.0 High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 תואם), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
פרוטוקול נתמך
TCP/IP
מנהל התקן
תואם TWAIN, תואם WIA
*1 <שחור-לבן> בלבד.

פקס אינטרנט/אינטראנט

פרוטוקול תקשורת
פקס אינטרנט
SMTP (שלח*1)/POP3 (קבל*2)
פקס אינטראנט
SMTP (שלח/קבל*1)
מצב תקשורת I-Fax
מצב פשוט, מצב מלא (תואם ITU-T T.37 ו-W-NET FAX)
גודל מקורי מרבי
A4
רזולוציה
200 dpi‏ x ‏100 dpi, 200 dpi‏ x ‏200 dpi, 200 dpi‏ x ‏400 dpi*3, 300 dpi‏ x ‏300 dpi*3, 400 dpi‏ x ‏400 dpi*3, 600 dpi‏ x ‏600 dpi*3
*1 תומך באישור SMTP ובתקשורת מוצפנת (SSL) במהלך שליחה/קבלה ב-SMTP.
*2 תומך ב-APOP/POP לפני SMTP ובתקשורת מוצפנת (SSL) בעת קבלה ב-POP.
*3 זמין בהתאם להגדרות של צד אחר (הגדרת קיבולת של המכשיר המקבל).

מספר היעדים עבור שידור רציף

ניתן להגדיר ולשלוח לעד 256 יעדים באותו זמן. (כשמגדירים קבוצה המורכבת ממספר יעדים, כל יעד נספר כיעד נפרד.)

מספר הדפים המרבי שניתן לשלוח במשימה אחת

מספר הדפים המרבי שניתן לשלוח במשימה אחת הוא 999.
מספר המשימות לשליחה המקסימלי שהמכשיר יכול לטפל בהן הוא 64. עם זאת, מספר המשימות לשליחה בפועל שהמכשיר יכול לטפל בהן עשוי להיות קטן מ-64, כתלות בתנאים הבאים:
כאשר מסמכים מרובים נשלחים באותו הזמן
כאשר נשלחים מסמכים גדולים
כאשר נעשה שימוש בכמות גדולה של זיכרון לצורך תיבת הדואר ולתיבת הדואר הנכנס של הפקס/I-Fax
A138-0RK