ההכנות הדרושות לפני שימוש

הגדר את המכשיר לפי שלבים 1 עד 4, לפי הסדר. למידע נוסף, לחץ על הקישור כדי לראות / להציג את העמודים המתאימים. כדי להשתמש במכשיר באופן בטוח, בו זמנית, אשר מניעת גישה לא מורשית
שלב 1
שלב 2
קביעת תצורת הגדרות הרשת שאינן כלולות במדריך ההגדרה. אם אינך עושה שימוש במדריך ההגדרה, התחל את קביעת התצורה מהליך זה.
שלב 3
שלב 4
הגדרה מממשק המשתמש המרוחק
לאחר השלמת ההגדרות עבור סביבת הרשת, תוכל לקבוע תצורות עבור המכשיר ממשק המשתמש המרוחק ביעילות. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
חיסכון של זמן על ידי ייבוא נתונים ממכשירים אחרים
אם יש ברשותך מדפסת משולבת אחרת של Canon ושמרת (ייבאת) מראש במחשב את נתוני ההגדרה הרשומים, ניתן להשתמש מידית בתכני ההגדרה כגון ספר כתובות וסוג נייר על ידי ביצוע ייבוא למכשיר. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
A138-02A