קביעת תצורת הגדרות משתמש של הדפסה אוניברסלית

קבע תצורת הגדרות אלה אם ברצונך לנהל משתמשים שאומתו באמצעות אימות המשתמש ואת משימות ההדפסה האוניברסלית המשויכות להם. עדיין ניתן להריץ הדפסה אוניברסלית מבלי לקבוע את תצורת הגדרות אלה.

הגדר לפי משתמש

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]‏  [Authentication Management].
4
הזן [User Name for Universal Print:] תחת [Information for Universal Print].
תחת [User Name for Universal Print:], הזן את כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שבהם נעשה שימוש בחשבון Microsoft 365.

הגדר לפי מנהל מערכת

1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]‏  [Authentication Management].
4
לחץ על [Edit] להגדרת המשתמש.
אם משתמש ההדפסה האוניברסלית אינו רשום
לחץ על [Add User] ורשום את פרטי המשתמש. בעת רישום פרטי המשתמש, הזן את [User Name for Universal Print:] תחת [Information for Universal Print].
5
הזן [User Name for Universal Print:] תחת [Information for Universal Print].
תחת [User Name for Universal Print:], הזן את כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שבהם נעשה שימוש בחשבון Microsoft 365.
6
לחץ על [Update].

הגדר את מנהל המערכת המשתמש בקובץ CSV

ניתן לשייך משתמשי אימות משתמש עם חשבון Microsoft 365 על-ידי עריכת קובץ CSV.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]‏   [Authentication Management]‏   [Settings for Universal Print].
4
לחץ על [Start Exporting].
אם אין פרטי משתמש המשויכים עם חשבון Microsoft 365, לא ניתן לקבוע את תצורת ההגדרות באמצעות קובץ CSV. לחץ על [Add Association...], הוסף את המשתמש המשויך ולאחר מכן לחץ על [Start Exporting].
5
עריכת קובץ ה-CSV שיוצא
הזן שם משתמש רשום תחת "mcp_uid".
תחת "azureaccount_name", הזן את כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שנעשה בהם שימוש בחשבון Microsoft 365.
6
לחץ על [Import] וציין את הקובץ שנערך בשלב 5.
7
לחץ על [Start Importing].
A138-07X