<הגדרות DNS>

ציין את הגדרות מערכת שם התחום (DNS) להמרת שמות מארח (שמות תחום) לכתובות IP.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הגדרות כתובת שרת DNS>

 (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות DNS>
ציין את הגדרות כתובת שרת ה-DNS. ‏קביעת הגדרות ה-DNS
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<IPv4>
<שרת DNS ראשי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שרת DNS משני>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<שרת DNS ראשי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שרת DNS משני>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות שם מארח/דומיין DNS>

 (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות DNS>
ציין את שם המארח ואת שם התחום של המכשיר. קביעת הגדרות ה-DNS
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<IPv4>
‎<שם מחשב מארח>‎: Canon****** ("******" מייצג את שש הספרות האחרונות של כתובת MAC.)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<שם דומיין>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
‏<שימוש בשם מארח/שם דומיין זהה לזה של IPv4>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
‎<שם מחשב מארח>‎: Canon****** ("******" מייצג את שש הספרות האחרונות של כתובת MAC.)
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information
<שם דומיין>
לא
כן
כן
A
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות עדכון DNS דינמי>

 (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות DNS>
ציין אם לבצע את העדכון האוטומטי כאשר המיפוי בין שם המארח לכתובת ה-IP השתנה בסביבה כגון DHCP. ‏קביעת הגדרות ה-DNS
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<IPv4>
‏<עדכון DNS דינמי>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
‏<עדכון DNS דינמי>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<רישום כתובת Stateless>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<רישום: כתובת ידנית>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<רישום כתובת Stateful>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות mDNS>

 (הגדרות/רישום)‏ <העדפות>‏ <רשת>‏ <הגדרות TCP/IP>‏ <הגדרות DNS>
ציין את ההגדרות לשימוש בפונקציית ה-DNS במערכת שאין בה שרת DNS.‏ קביעת הגדרות ה-DNS
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות mDNS>
‏<שימוש ב-IPv4 mDNS>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם mDNS> (63 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<שימוש ב-IPv6 mDNS>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<שימוש בשם mDNS זהה לזה של IPv4>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שם mDNS> (63 תווים לכל היותר)
לא
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
A138-0FA