הגדרת חיבור על ידי בחירת נתב אלחוטי

תוכל לחפש את הנתבים האלחוטיים הזמינים לחיבור ולבחור אחד מהם ממסך המכשיר. אם תקן האבטחה עבור נתב ה-LAN האלחוטי הוא WEP או WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE, הזן מפתח WEP או PSK עבור מפתח הרשת. אשר ורשום מבעוד מועד מידע אודות ה-SSID שלך, מפתח הרשת, תקן אבטחה, או שיטת אימות/הצפנה, וכו'.בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת
הגדרות אבטחה
אם החיבור האלחוטי מוגדר על ידי בחירה בנתב אלחוטי, שיטת האימות WEP מוגדרת כ-<פתיחת 'מערכת'> או ששיטת ההצפנה WPA/WPA2-PSK ו-WPA3-SAE מוגדרת ל <אוטו'> (AES-CCMP או TKIP). אם ברצונך לבחור <מפתח משותף> לאימות WEP או <AES-CCMP> עבור הצפנת WPA/WPA2-PSK ו-WPA3-SAE, הגדר את החיבור ב <הזנה ידנית>. הגדרת החיבור על ידי ציון הגדרות מפורטות
אם תקן האבטחה עבור נתב -/ה-LAN האלחוטי שלך הוא WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, שיטת ההצפנה מוגדרת בתור AES-CCMP. בנוסף, ציין את הגדרות האימות של IEEE 802.1X עבור המכשיר לפני החיבור ל-LAN האלחוטי. קביעת התצורה של הגדרות אימות IEEE 802.1X
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <LAN אלחוטי>‏  <הגדרות LAN אלחוטי>‏  ‎<אחר (הגדרה ידנית)>‎.
3
לחץ על <בחר נקודת גישה>.
המכשיר יתחיל לחפש נתבים אלחוטיים זמינים.
4
בחר נתב אלחוטי והתחבר אליו.
אם הגדרת האבטחה של נתב ה-LAN האלחוטי שלך היא WEP, WPA/WPA2-PSK או WPA3-SAE
1
בחר את נתב ה-LAN האלחוטי הרצוי ובחר <אישור>.
2
לחץ על <מפתח WEP> או <מפתח הצפנה>, והזן את מפתח הרשת.
3
לחץ על <אישור>.
לאחר השלמת קביעת התצורה, יוצג המסך <מחובר.‎>.
אם הגדרת האבטחה של נתב ה-LAN האלחוטי שלך אינה WEP, WPA/WPA2-PSK או WPA3-SAE
1
בחר את נתב ה-LAN האלחוטי הרצוי ובחר <אישור>.
לאחר השלמת קביעת התצורה, יוצג המסך <מחובר.‎>.
A138-02X