הוספה ועריכה של פרטי משתמש בקובץ CSV

סעיף זה מתאר את התוכן של כל אחת מהעמודות בקובץ CSV אשר משמש לייבוא או ייצוא. עיין בסעיף זה בעת עריכה של קובצי CSV.
עם זאת, אם כתוב "לא" בסעיף "נדרש שינוי" של עמודה מסוימת, אין לשנות את התוכן של אותה עמודה.
שם עמודה
נדרש שינוי
תווים חוקיים
תווים לא חוקיים
התאמה למסך ממשק משתמש מרוחק
הערות
uid
כן
1 עד 32 תווים
תווי בקרה, רווחים של בית בודד והתווים הבאים:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
חייב להיות קלט בעת ייבוא.
"@" עשוי להיות זמין בהתאם להגדרה. <אפשר שימוש ב-@ בשם משתמש>
סיסמה
כן
0 עד 32 תווים בתוך ערכת התווים של ISO885915
תווי בקרה
הוצא כפלט בתור "********" (*‏ x ‏8) בעת ייצוא.
בעת עדכון הסיסמה, "********" יימחק ויוחלף על ידי הסיסמה החדשה. עם זאת, בעת ייבוא שינויים, גם אם השדה לא יוגדר (ריק), הוא לא יהיה ריק, אלא ישמור על הערך הקיים.
אם פריט זה יושמט בעת ייבוא שינויים, תועבר הסיסמה המקורית של המשתמש הקיים.
cn
כן
0 עד 32 תווים
תווי בקרה
N/A
cn;lang-ja;phonetic
כן
0 עד 32 תווים
תווי בקרה
ראה "Notes"
יוצג כ- "פונטית" אם השפה המוצגת תוגדר כיפנית.
cardIdList
כן
מזהה כרטיס: מספר שמכיל עד שמונה תווים אלפאנומריים
ניתן לציין עד 1,000 פריטים.
לא קיימים תווים אלפאנומריים של בית בודד
N/A
N/A
דואר אלקטרוני
כן
צירוף של 0 עד 256 תווים וסמלים אלפאנומריים
תווי בקרה
N/A
avatorImgPath
לא
-
-
לא ניתן לשינוי. מוקצה אוטומטית בעת ציון תמונות סמל.
dept_id
כן
מספר עד שבע ספרות
לא קיימים תווים מספריים של בית בודד
N/A
dept_pin
כן
מספר עד שבע ספרות
לא קיימים תווים מספריים של בית בודד
N/A
roleName
כן
0 עד 32 תווים
תווי בקרה, רווחים של בית בודד והתווים הבאים:
\ / : * ? | <>[];,=+@"&
אם פריט זה יושמט, או אם צוין שם שאינו רשום בניהול תפקידים, הוא יוחלף להגדרת התפקיד ההתחלתית.
cardId1
כן
צירוף של 0 עד 128 תווים וסמלים אלפאנומריים
תווי בקרה
-
לא רגיש לאותיות גדולות.
אין אפשרות להתנגש עם משתמש אחר או עם "cardId2". אם הוא מתנגש עם משתמש אחר, הוא יישאר ריק.
issueNumber1
כן
0 עד 2147483647
לא קיימים תווים מספריים של בית בודד
-
N/A
cardId2
כן
צירוף של 0 עד 128 תווים וסמלים אלפאנומריים
תווי בקרה
-
לא רגיש לאותיות גדולות.
אין אפשרות להתנגש עם משתמש אחר או עם "cardId1". אם הוא מתנגש עם משתמש אחר cardId1 הוא יישאר ריק.
issueNumber2
כן
0 עד 2147483647
לא קיימים תווים מספריים של בית בודד
-
N/A
accountExpires
כן
ראה "Notes"
ראה "Notes"
תבנית YYYYMMDD "235959" יתווסף אוטומטית בתור זמן לאחר הייבוא.
accountDisabled
כן
1 או 0
כל תו מלבד "1" (הפוך ללא זמין) או "0" (הפוך לזמין).
N/A
קבוצה
כן
0 עד 64 תווים.
ניתן לציין עד 10 פריטים.
תווי בקרה, רווחים של בית בודד, וסמלים מיוחדים.
"שם הקבוצה" הרשום בניהול קבוצת משתמשים כתוב כאן. אם המשתמש שייך לקבוצות מרובות, שמות הקבוצות מחוברים על ידי "|".
createDate
כן
ראה "Notes"
ראה "Notes"
-
(N/A)
הנפק פלט בתבנית "TYYYYMMDDhhmmssmmm" בעת ייצוא. (האות "T" נוספת כדי למנוע פגם בטקסט.)
בעת ייבוא, הזן את המידע באחת מהתבניות הבאות.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
אם תשמיט פריט זה, התאריך והשעה של הייבוא ישמש כתאריך ושעת רישום עבור משתמשים חדשים. עבור משתמשים קיימים, יועבר רישום התאריך והשעה המקורי.
lastLoginDate
כן
ראה "Notes"
ראה "Notes"
-
(N/A)
התאריך והשעה של הכניסה האחרונה של המשתמש נשמרים.
הנפק פלט בתבנית "TYYYYMMDDhhmmssmmm" בעת ייצוא. (האות "T" נוספת כדי למנוע פגם בטקסט.)
בעת ייבוא, הזן את המידע באחת מהתבניות הבאות.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
משמש כדי לקבוע אם משתמש התחבר ואם יש לבצע מחיקת משתמש אוטומטית.
אם פריט זה יושמט, התאריך והשעה שבהן המשתמש התחבר בפעם האחרונה יהיו ריקים עבור משתמשים חדשים. עבור משתמשים קיימים, התאריך והשעה של הכניסה האחרונה של המשתמש יועברו.
dc
לא
0 עד 32 תווים
תווי בקרה
-
(N/A)
לא ניתן לשינוי. יוקצה אוטומטית עבור המשתמשים הבאים.
המשתמשים נרשמו לאחר אימות של השרת.
uuid
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. הוקצה אוטומטית במהלך רישום המשתמש.
sdl_digest
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. הופק אוטומטית בעת רישום/שינוי סיסמה.
uac_advbox_digest1
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. הופק אוטומטית בעת רישום/שינוי סיסמה.
uac_advbox_digest2
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. הופק אוטומטית בעת רישום/שינוי סיסמה.
pin_digest
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. הופק אוטומטית בעת רישום/שינוי PIN.
server_user_flg
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. זוהי הקבוצה שאליה שייך המשתמש שנרשם לאחר השלמת אימות של השרת.
server_user_gp_key
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. זוהי הקבוצה שאליה שייך המשתמש שנרשם לאחר השלמת אימות של השרת.
server_user_gp_value
לא
-
-
-
לא ניתן לשינוי. זוהי הקבוצה שאליה שייך המשתמש שנרשם לאחר השלמת אימות של השרת.
non_expire_password
כן
1 או 0
כל תו מלבד "1" (הפוך לזמין) או "0" (הפוך ללא זמין).
אם פריט זה לא הוזן, "0" (מושבת) ישתקף.
next_password_change_required
כן
1 או 0
כל תו מלבד "1" (הפוך לזמין) או "0" (הפוך ללא זמין).
אם פריט זה לא הוזן, "0" (מושבת) ישתקף.
CharSet
-
-
-
-
עבור UTF8, "CharSet:UTF8" יירשם בשורת העמודה.
השורה בתחילת הקובץ היא שורת העמודה.
ייתכן כי שמות הפריטים לא יוצגו ברצף.
הקידודים הנתמכים על ידי קובצי CSV הם UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 וקוריאנית.
מחרוזות טקסט בקובצי CSV שיוצאו מוקפים ב-"["ו-"]" אם יחול אחד התנאים הבאים. בעת עריכת קובץ CSV והוספת מחרוזות טקסט חדשות העומדות בתנאים הבאים, הקף את מחרוזות הטקסט מסוג זה עם "[" ו- "]".
מספרים המתחילים עם "0"
מספרים עם יותר מ-12 ספרות
מחרוזות טקסט המוקפות עם "[" ו "]"
A138-0A8