פריסת המסך של ‏מדריך למשתמש

‏מדריך למשתמש מחולק למסכים שונים, ותוכנו של כל מסך שונה מזה של האחרים.
דף עליון
מוצג בתחילת ה- ‏מדריך למשתמש.

/

לחץ על כדי להציג את כל הפריטים שבתוך הפרקים. לחץ כדי לחזור לרשימה המקורית.

/

לחץ למעבר בין תוכן העניינים לבין תצוגת החיפוש. בעת תצוגת תוכן העניינים, כל לחיצה על תעבור בין התצוגות הסתרה והצגה. כאשר תצוגת החיפוש מוצגת, כל לחיצה על תחליף בין הסתרה והצגה של התצוגה.

לחץ לציון הגדרות כגון גודל טקסט, פריסה, ושיטת התצוגה של ה- ‏מדריך למשתמש.

לחץ כדי להציג מידע המסביר כיצד להציג את ‏מדריך למשתמש, כיצד לבצע חיפוש וכן מידע נוסף.

/

לחץ כדי להציג את הנושא הקודם או הבא.

[שים לב]

לחץ כדי להציג מידע חשוב שעליך לדעת במהלך השימוש במכשיר.
דף נושא
כולל מידע על אופן ההגדרה של המכשיר והשימוש בו.

ניווט

הצגת נושא הפרק שמוצג באותו רגע.

לחץ כדי לעבור אל הדף המתאים. כדי לחזור לדף הקודם, לחץ על "Back" (הקודם) בדפדפן האינטרנט שלך.
כשתלחץ על הסמל, ייתכן שהדף הנוכחי יחשיך, וייתכן שיופיע חלון מוקפץ. כדי לחזור אל הדף, לחץ על [סגור] בחלון המוקפץ.

/

לחץ על כדי להציג את התיאורים המפורטים שמוסתרים. לחץ על  כדי לסגור את התיאורים המפורטים.

לחץ כדי לחזור לראש הדף.
חיפוש
לחץ על כדי להציג את חלון החיפוש. מכיל תיבת טקסט לביצוע חיפוש לפי מילת מפתח ולאיתור הדף שאתה מחפש.

[הזן מילות מפתח כאן]

הזן מילה או מילות מפתח ולחץ על כדי להציג את תוצאות החיפוש. ניתן לחפש דפים המכילים את כל מילות המפתח, על-ידי הפרדה של מילות המפתח באמצעות תו רווח (ריק). ניתן גם לחפש רק דפים המכילים צירוף מילים מדויק, על-ידי הצבת מירכאות כפולות משני צדי מילות המפתח.

תוצאות חיפוש

הצגת תוצאות החיפוש של הדפים המכילים את מילות המפתח שצוינו. מהתוצאות, מצא את הדף שאתה מחפש, ולחץ על כותרת הנושא של הדף.
מילות המפתח יהיו מודגשות בדפים שיוצגו בתוצאות החיפוש.
A138-002