<בדיקת שיטת תחזוקה>

למידע אודות אופן החלפת חומרים מתכלים והסרת נייר שנתקע, יש לעיין בסרטון ההדגמה.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<החלפת מחסנית טונר>

 (הגדרות/רישום)‏  <התאמה/תחזוקה>‏  <תחזוקה>‏  <בדיקת שיטת תחזוקה>
מפעיל את סרטון ההדגמה המסביר את השיטה להחלפת מחסניות טונר. באפשרותך להפעיל את סרטון ההדגמה גם כאשר אין צורך בהחלפה, וכך תוכל להבין את התהליך מבעוד מועד.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<החלפת מחסנית טונר>
מציג את השיטה להחלפת מחסנית הטונר
כן
כן
לא
לא
-

<החלפת מכל טונר משומש>

 (הגדרות/רישום)‏  <התאמה/תחזוקה>‏  <תחזוקה>‏  <בדיקת שיטת תחזוקה>
מנגן את סרטון ההדגמה המסביר את השיטה להחלפת מכל פסולת הטונר. באפשרותך להפעיל את סרטון ההדגמה גם כאשר אין צורך בהחלפה, וכך תוכל להבין את התהליך מבעוד מועד.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<החלפת מכל טונר משומש>
מציג את השיטה להחלפת מכל פסולת הטונר
כן
כן
לא
לא
-

‎<הוצאת נייר תקוע (דוגמה)>‎

 (הגדרות/רישום)‏  <התאמה/תחזוקה>‏  <תחזוקה>‏  <בדיקת שיטת תחזוקה>
מפעיל את סרטון ההדגמה המסביר את השיטה להסרת נייר שנתקע. באפשרותך להפעיל את סרטון ההדגמה גם כאשר אין נייר שנתקע, וכך תוכל להבין את התהליך מבעוד מועד.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<הוצאת נייר תקוע (דוגמה)>‎
מציג את השיטת להסרת חסימות נייר
כן
כן
לא
לא
-
A138-0H3