מגש רב-תכליתי

השתמש במגש הרב-תכליתי כאשר ברצונך להדפיס על סוג נייר שונה מזה שנטען במגירת הנייר, כגון תוויות או מעטפות.

מכווני נייר

כוונן את מכווני הנייר בדיוק לרוחב של הנייר הנטען, כדי להבטיח הזנה של הנייר ישר לתוך המכשיר. לחץ על ידית שחרור הנעילה המסומנת בחץ באיור, כדי לשחרר את המנעול ולהחליק את מכווני הנייר.

מגש נייר

בעת טעינת נייר, משוך החוצה את מגש הנייר.
A138-00F